Zin van Leven

Zin van leven is de harmonie tussen zijn en worden. Het worden is in de wereld van dualiteit, de wereld van tegenstellingen waarin de ene tegenstelling in de wording de oorzaak is van chaos met gevolgen. Deze oorzaak staat tegenover de Eenheid, de Vader. Door de tegenstelling te leven en andere kant van de tegenstelling te leven, is de tegenstelling volledig (beide kanten / werkelijkheden) geleefd, dan wordt het geleefd weten, dat wordt gezien en verbonden met Eenheid waardoor worden en zijn wordt en is verbonden. Zo ook de boom des Levens (zijn) verbonden is met de boom van goed en kwaad (worden) via de wortels.

Boom staat symbool voor groei

Zonde is het splitsen van de wortels. Een diep geheim is dat de schepping de zonde maakt doordat dit in de schepping vast ligt, dit maakt dat de mens schuld ervaart en maakt de mens onschuldig.

Boom van Goed en Kwaad (ETS PRI OSE PRI) is de beproeving van de mens om niet alleen het uiterlijke van de verschijning waar te nemen en te meten. Ook gebruik te maken van de Boom des Levens (wezenlijke aan gene zijde dat wordt omvangen / bevrucht aan deze zijde van wereld van verschijningen).

Mens die zich koning, vader van de tijd wilde maken, omdat hij de wereld tot zijn vrouw (= aarde, 7de dag, 7de fase) wilde maken nadat hij de Vader had verdrongen, probeert hij zich te verhullen met een vijge blad.
Vijg is de 4de vrucht en hiermee herinnert de mens ruimte-tijd en sluit zich af voor de Vader en richt alleen op de Moeder, de materie. De mens snijdt de wortels door en eet van de Boom van Goed en Kwaad. Mens lijdt en roept de verwoesting op hem af door vijgenblad.

Boom van Goed en Kwaad : Lichaam wordt kleed en veelheid brengend.

Boom des Levens : opent lichaam tot het allerhoogste vanuit het verste beneden, uit de uiterste afdaling.

Mens weet dat alles klaar is, elders voltooid aanwezig is en dat het daar al zo is zoals het hier in iedere fase groeiend tot stand komt (eventueel door menselijk toe doen). Hij ervaart dit zo als hij zich een weet met de Vader en als hij de wereld ziet als zijn Moeder die in Heilige band met de Vader tot Eenheid is gebonden.

Als hij de wereld wilt hebben, verbreekt hij de band met de Vader : eerste Adam. Adam en Eva (neemt de vrucht) en zetten zich zelf buiten het Paradijs
Als hij de wereld ziet met een met de vader : tweede Adam. Dat is de JeSod, het fundament verschijnen realiteit. Wereld biedt zich aan Josef (tweede Adam) met alle mogelijkheden : wereld is zijn vrouw en ook vrouw van God (Vader) : Eenheid.

De man (wezenlijke) wil door de vrouw (vorm) worden herkend en ze zoekt de man die haar leven zin geeft. Van beide kanten voelt men aan dat men van elkaar is en eenheid vormt.

Mens weet dat de wereld niet van hem is. Men kan de vrouw (vorm) nemen bij vergeten van de ‘heer’. Vrouw weet dat ze haar ‘heer’ heeft en voelt aan dat Josef dat ook is: intuïtie als geheime kracht in het verschijnende.

Als de mens bereid is de wereld tot Eenheid te binden, verschijnt het beeld van de Vader voor hem en laat hij haar los. Mens wordt Josef, wordt Adam Kadmon.
Krachten van ontwikkeling van materiële groei komen tot de mens, echter na afwijzing hiervan (vrouw) gaat de mens de weg van eenwording : Boom des Levens (1) = boom die vrucht is en vrucht maakt (boom van Goed en Kwaad (4) = ontwikkeling materiële groei).

Mens die kiest voor de vrouw (vorm) is verbonden aan het RA, de zonde, resulteert in daden die de mens bewust als kwaad onderneemt om anderen bewust te kwetsen, te doden.

Intentie van de mens is belangrijk los of de mens tot zonde komt nadat het in de wereld wordt aangeboden (meermaals = roes, dat maakt blind). Eerste aanraking is de mens verantwoordelijk voor, niet voor de daad met de gevolgen.

Zonde betekent signaal dat de mens van de weg naar God is afgedwaald en zich verliest in vorm, materie.
Zonde komt tot stand door ene zijde (persoonlijkheid).
Eenheid komt tot stand door beide zijden (geestelijke met persoonlijkheid).

Alles in Oorsprong is goed, is Heilig en alles wat zich er vandaan ontwikkelt, is altijd bezeten van of geneigd tot verleiding en/of materiële ontwikkeling.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel