God IS

  1. God IS. De Heer is eeuwig. Er bestaat slechts Zijn. Niets anders is. Zijn IS.
  2. Tijd IS. ‘Zijn’ daalt neer naar openbaring. Schepping is. Tijd en vorm komen dan overeen. Zijn en Tijd komen niet overeen.
  3. Eenheid IS. De Ene in het midden komt voort en kent zowel tijd als God. Tijd vernietigt die Ene in het midden en slechts Zijn IS.
  4. Ruimte IS. Tijd en ruimte weerkaatsen elkaar en versluieren de Ene die er achter staat. Zuiver Zijn IS, ongekend en vreeslijk,  onberoerd, in eeuwigheid onveranderlijk.
  5. God IS. Tijd, ruimte, de Ene in het midden (met vorm en werkwijze) gaan, en toch blijven zij eeuwig. Zuivere rede is dan voldoende.
  6. Zijn‘ roept uit en zegt … Dood doet alles teniet. Bestaan verdwijnt, toch blijft alles eeuwig, onberoerd, onveranderlijk dezelfde. God IS.

Opmerking : de 6 bepalende gedachten die de Ingewijde in Bewustzijn houdt.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel