Aanwezig Zijn in het Heilige Moment

Als je inziet dat je niets hoeft te doen, heb je uit je denkgeest de waarde van het lichaam weggenomen. Dit Heilige moment, dit ogenblik, dit aanwezig zijn, dit altaar, deze rustplaats, dit centrum, vanuit hier wordt je gewezen je lichaam zondeloos (zonder pijn, zonder vernietiging) in te zetten en in je bewustzijn wordt een afwezig lichaam ervaren : Mens verbindt het Goddelijke (Vader) met het aardse (moeder) of in Hebreeuws יהוה (Jahweh), de God van alle levende wezens met elk mens als middelpunt.

Aanwezig

Het lichaamsbewustzijn beperkt. Zolang je je bewustzijn tot zijn nietige zintuigen beperkt, zul je de grootsheid die jou omringt niet zien. Projectie maakt waarneming. Waarneming is gevolg, geen oorzaak. Projectie is gevolg van visie. Dus bewust worden van zich zelf en verbinden met de Heilige Geest, geeft de visie van de Heilige Geest. Laat je herziende visie de visie van de Heilige Geest zijn.

Aanwezig zijn is open aandacht dat is gericht oogmerk met communicatie in de innerlijke grenzeloze denkgeest en dat buiten hem niets is. Het omvat jouw totaal en andersom. Je lichaam ligt buiten je. Je ervaart Vrede, Vrijheid, Liefde als illusie is losgelaten van beperkt bewustzijn, angst van Eenheid en lichaam bewustzijn.
Nu is verbinding van jezelf met iets anders waarin je denkgeest zich verruimt om het te omvatten. Je ervaart je grootsheid.

Grootsheid

Je grootsheid is je thuis. Je grootsheid is in het Heilige moment waarin je je broeders bevrijdt van hun ketenen door middel van de Heilige Geest. Je broeders zijn je getuigen van je zelf met de Wil, de waarheid van de Heilige Geest.
Grootsheid is niet kleinheid (het vereenzelvigen met de aardse wereld) en/of grootheidswaanzin: denken dat je iets (meer) bent.

Zowel kleinheid en grootheidswaanzin is ego gedreven en verbloemt onzekerheid. Grootsheid is zekerheid, Grootsheid is vertrouwen.

“Op vertrouwen is de wereld gebouwd, geschapen door het verstand en geëmaneerd door het Geestelijke”

Grootsheid is Zoon van God zijn.

Het Heilige Ogenblik

Aanschouwen, waakzaamheid en oefen in het onderscheiden van het Heilige Ogenblik om voor Gods altaar te blijven richten in plaats van richten op kleinheid.
Twijfel en onzekerheid maakt kleinheid. Dat komt door missen van een doel in de aardse wereld door afgescheidenheid vanuit het ego.

De Heilige Geest

Doel is laten leiden door de Heilige Geest. Het doel is algemeen, duidelijk en eenvoudig, namelijk zich openstellen en luisteren naar de Heilige Geest. Niets zit tussen Zijn Wil van God uitgedrukt via de Heilige Geest en jou als mens.

Het Heilige Moment

Je bereidt je denkgeest op voor dat je alleen hoeft te erkennen en niets kunt doen. De Heilige Geest voegt grootsheid en macht toe in het Heilige Moment. Het Heilige Moment is het resultaat van je vastberadenheid en bereidwilligheid heilig te zijn : het is het antwoord!

Vertrouw je eigen bereidwilligheid voor het Heilige Moment:

  • Wanneer het lichaam geen aantrekking meer op je uitoefent en geen waarde meer aan toe kent om wat dan ook te verkrijgen, dan zal er geen verstoring in de communicatie zijn en zullen je gedachten vrij zijn als die van God.
  • Gebruik lichaam als communicatie middel en niet om af te scheiden: je leert dat je in je geheel geen lichaam nodig hebt.
  • In Heilig Moment ervaar je alleen het Goddelijke en geen lichaam
  • Door te aanvaarden dat die onderverdeeld is, verbind je je in een ogenblik totaal met Hem: een vereniging zonder beperkingen. Werkelijkheid van deze relatie wordt de enige waarheid. Alle waarheid is hier.

De Heilige Relatie

De Heilige Relatie, afgestemde aanwezige Licht in Verbinding met je Broeder, is de uitdrukking van het Heilige Moment in het leven in deze wereld. De Heilige Relatie is stap naar waarneming van de werkelijke wereld. Het is de oude onheilige relatie getransformeerd naar de Heilige Relatie door te kijken met de Heilige Geest. Het is integendeel van wat het was. Een situatie is een onheilige relatie als deze gebaseerd is op gedachten waarin aanval, strijd is gekomen en ego leidend is.

In de Heilige relatie wordt door de Rede gezien wat die is : gemeenschappelijke staat van denken waarin beiden vergissingen ter correctie geven opdat beiden met Vreugde als één kunnen worden genezen:

  • je staat met je Broeder voor de sluier van het Christus gelaat
  • de sluier is flinterdun en Vreugde komt tegemoet
  • je wordt boodschapper van Hem en Hem terugbrengen tot Zichzelf
  • de poorten van de Hemel staan open

Zij die illusies uit hun denkgeest laten wegnemen zijn de verlossers van deze wereld, want ze gaan samen met hun Verlosser door de wereld en brengen Zijn boodschap van Hoop en Vrijheid en bevrijding van lijden naar een ieder die een wonder nodig heeft om te worden verlost. De functie van de Heilige Relatie is het samen ontvangen en geven zoals je hebt ontvangen.

In het Heilige Moment is leven zo rijk dat eigenlijk niets anders nodig is en nauwelijks concreet uit te drukken is. In dat Moment geeft de Heilige Geest een speciale functie in de verlossing die alleen Hij verlossen kan, een rol voor Hem alleen. Het plan is compleet als Hij Zijn functie vindt, deze toegewezen rol vervult om Zich Zelf compleet te maken in een wereld waar incompleetheid de toon aangeeft.

Het wonder dat je ontvangt geef je. Geven is ontvangen!
Wonder is voor iedereen hetzelfde : “Wat van God is, hoort iedereen toe, en is ieders rechtmatig deel”.

Genezing

Om genezing te kunnen brengen zal de leraar God al zijn eigen vergissingen laten corrigeren via de Heilige Geest. Bij elke kleinste spoor aan irritatie in zichzelf wanneer hij op iemand reageert, laat hij dan ogenblikkelijk beseffen dat hij een interpretatie heeft gemaakt die niet waar is. Keer naar binnen en naar de Heilige Geest en laat Hem beoordelen wat de reactie had moeten zijn. Zo wordt Hij genezen en met zijn genezing wordt Zijn leerling, de mens samen met Hem genezen.

Verzoening

De enige verantwoordelijkheid van de leraar God bestaat erin de Verzoening (correctie van vergissingen) voor Zich Zelf te aanvaarden, dan wordt de leraar een wonderdoener. Je vertrouwen met het begrip de Heilige geest is de verzoening.

In het Heilige Moment, bouw je samen de ladder, de Heilige Relatie, die verankerd is in de vaste rots van vertrouwen dat reikt tot de Hemel zodat Hij, God, de Vader, de Christus, de Heilige Geest in het Midden staat en het Benodigde brengt.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel