Agressie in dualiteit

Agressie is een gevolg van een disbalans op het innerlijk strijdveld. Zie eventueel de tekst over “Strijd, innerlijk strijdveld“. Agressie als gevolg van strijd en haat kan komen vanuit twee kanten, daar tussen is Liefde zoals Liefde altijd tussen alles zit.

Eerste agressie is van de Schepping tot aan Jacob/Juda (4de zoon van Lea). Jacob is symbolisch het zelf en Juda als het gebied waarbinnen de persoonlijkheid kan bewegen met daarin het innerlijke strijdveld. Deze vorm van agressie kan nooit iets in het concrete bereiken. De agressie zal via het innerlijke strijdveld tot zich zelf keren en zal leiden tot onbalans en eventueel uiteindelijk leiden tot ziekte.

Tweede agressie is van Jacob/Josef (11 de zoon, 1ste zoon Rachael) richting Christus. Jacob is symbolisch het zelf en Josef als de persoonlijkheid waar binnen het ego met het innerlijke strijdveld. Het is de Maria (lees : Mater, Materie, de materie dat leidend is) met Jeshua (Jezus) en de Maria met de gekruisigde Jesua : deze vorm van agressie zal via het innerlijke strijdveld concreet richten naar buiten toe op het wezenlijke, het geestelijke. Het concrete zal doorslaggevend zijn. Het wezenlijke, het geestelijke zal agressief worden aangevallen in de materie/stof: de gekruisigde Jesua (Jezus).

Agressie ontstaat alleen als rationeel tracht te worden verklaard. De mens vereenzelvigd onbewust met de gedachten om een concrete oplossing te vinden en sluit al dat andere waaronder de Verbinding met de Bron uit. Dit is het kwaad door gebrek aan aandacht en Liefde. Wordt dit bewust gedaan, dan wordt Zonde begaan: een mens wijkt doelbewust af van wat in lijn met de Waarheid is. Voor beide gevallen zal de mens het gevolgen van kwaad en Zonde dragen. Dit is niet te ontwijken.

Keer daarom het rationele tijd-ruimtelijke de rug toe waardoor de Verbinding herstelt met het Wezenlijke door toe laten van het niet – bewuste.

Met andere woorden: zonder analyse, zonder te meten, gewoon oordeelloos te laten zijn, zonder enige vorm van concurrentie van het gelijk krijgen in het tijdruimtelijke vervalt de grondslag voor kwaad en agressie.

Wortels van de agressie liggen in het onbewuste. En worden vergeten door te verklaren.

Agressie is aan beide zijden en wordt  verstaan : nooit kan het in het concrete worden bereikt! Anderzijds: doorslaggevend is het concrete.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel