Zelf-verantwoording

Keuze vrijheid met verantwoordelijkheid nemen

Weet dat niemand een ander orders geeft en dat niemand voor een ander verantwoordelijk is.

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden en zal zich zelf berechten naarmate men heeft gehandeld. De mens is volledig vrij te kiezen welke optie dan ook. Echter de mens is niet vrij in zijn of haar keuze daar na kiezen een oorzaak wordt gesteld en de mens de gevolgen daarvan zal dragen, doorleven en ervaren.

De mensen zijn voor alles zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven, hun eigen lot in handen hadden en dat ze hun krachten in zichzelf moeten (her)vinden, in harmonie met de Vader, inlaat van zich geheel op Hem te verlaten.

Dit is voorwaarde voor de groei van ons innerlijk wezen.

Het leven in de illusie om verantwoording te delen of uit de weg te gaan zet men zich zelf buitenspel. Men kiest dan voor verleiding.

Het opnemen van je verantwoordelijkheden ten aanzien van de personen met wie je te maken hebt, juist bewust zo’n relatie te bezien, te kijken waar eventuele knelpunten zich bevinden en daardoor in staat zijn in te zien en te doorleven, maken dat je karma kunt doorleven. Daardoor zul je karma van je afschudden en daardoor heb je de mogelijkheden de kwaliteiten (die je zelf hebt verworven) totaal te doorleven.

Verantwoordelijkheid nemen:

  • wees je bewust van je zelf
  • ken je zelf
  • zie je eigen kwaliteiten
  • wees je bewust van je kwaliteiten
  • leef vanuit je kwaliteiten
  • ga in jezelf staan
  • zie jezelf vanuit je zijn en je kwaliteiten (opgedaan in eerdere incarnaties, vanuit je Godsvonk aanwezig)

En deze doortril je in je leven en maken dat je een waardevol mens bent voor je zelf en voor anderen.

In deze kwaliteiten en de knelpunten hierin kun je herkennen waarin je Karma ligt en door de confrontatie met de ander is dit ook juist gemakkelijker op te lossen in positieve zin waardoor je in staat bent met deze persoon het Karma af te wikkelen die je draagt of droeg.

Ieder mens is verantwoordelijk voor zich zelf en zijn of haar daden. De mens is volledig vrij in kiezen. Echter de mens is verantwoordelijk voor de keuze zelf (bewuste keuze) en zal de gevolgen dragen als Karma te doorleven en doorschouwen. Onbewuste keuzes gemaakt door de Ziel (onderbewustzijn) daarvan zal de mens ook de gevolgen dragen. Welke geneeswijze ook, regulier en niet-regulier, alle maken zich schuldig aan het overnemen van het Karma van iemand en daarmee van zijn of haar verantwoordelijkheid.

Primair in de geneeswijze moet staan het inzicht en het bewustzijn van de cliënt, verkregen door iemand die in staat is te herkennen door analyse waardoor de persoon in een bepaald Karmisch proces is gekomen en waarmee met welke dimensie hij of zij contact heeft.

De vrije wil van de mens, dat wat men voelt, dat wat men van daaruit kan besluiten uit ethische of emotionele- of gevoelsmatige gronden zal in zekere zin – op die wijze – geen verschil maken voor de mens in kwestie (donor zijn), indien men totaal achter het gevoel kan staan van het besluit.

De mens is verantwoordelijk voor zichzelf, voor de eigen geestelijke ontwikkeling, hoe moeilijk en moeizaam deze soms ook moge zijn, totdat een hoger bewustzijn is bereikt en men verder kan gaan in de nieuwe wereld van het nieuwe tijdperk met een zekere intuïtieve ontwikkeling en een directe connectie met de begeleidende intelligenties.

Mijn handreiking bemiddelt in deze en tracht jou verder te helpen te doen gaan staan, te slagen en richting te wijzen op je weg.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel