Incarnatie

Als de Geest van de mens klaar is te incarneren door in te dalen vanuit de Godsvonk, wordt het momentum bepaald onder andere met Hulp van de Engelen van Karma. De levenslessen en karma worden bepaald. De conceptie vindt plaats waarin de Ziel wordt gecreëerd verbonden met het vruchtje dat groeit in het stoffelijke in moeders buik. De Verbinding is via een zilveren koord waarmee de Godsvonk is verbonden met het hartchakra. Ziel gaat in de leer.

Op het momentum van geboorte bezield de Ziel het lichaam. De eerste inademing is het leven zelf en wordt de stand van de Kosmos geimprint in de Ziel en kan de Ziel met lichaam gaan leven. De levenslessen en het afwerken van karma met vorming van bezield of geestelijke persoonlijkheid is het doel van leven. Dit is geestelijke evolutie via incarnatie op deze planeet Moeder Aarde.

Na het overlijden vervalt de vorm van het lichaam terug in materie. De Ziel lost op. Het verlichte verrijkt de Geest. Zo gaat de cyclus verder tot het moment dat de mens het stoffelijk lichaam niet meer nodig heeft als voertuig op Moeder Aarde doordat alle levenslessen zijn geleerd en al het karma dharma is geworden.

Geestelijke evolutie heeft niets te maken met maatschappelijke status of positie en ook niet met aardse rijkdom of juist armoede en zelfs niet met voorspoed of tegenspoed. Vaak ondervinden geestelijk vergevorderde individuen veel weerstand op hun levenspad, doordat de grote wrijving leidt tot nog meer groei.

Aartsengel Michael kwam naar de Aarde als Yeshua (Jezus) om als mens de weg naar en terug naar de Vader, God te verwezenlijken en te tonen aan de stervelingen. Het incarnatie cyclus werd geüpgraded waardoor versnelling naar het Geestelijke mogelijk is.

Het is niet alleen Yeshua, Meester Jezus die één van de gevallen engelen was op de terugreis naar de Kosmos, naar De Witte Broederschap en in z’n eenheid daarin Meesterschap bereikte, doch velen, velen van deze zogenaamde gevallen engelen werken nu als Meesters in de Kosmos. Velen zijn nog onder ons als Mensheid. Deze gaan hun weg langzamer en hebben minder problemen gehad op een persoonlijk vlak, echter stuiten nu meer op de energieën van de intuïtie naar de kosmos.

Deze moeilijke stap houdt veel Karmisch verband in, en doordat veel individuen die niet vanuit het minerale- en plantenrijk evolueren, grote problemen hebben met hun Karmisch evenwicht, juist doordat ze enerzijds weten een bijzondere incarnatie te zijn en iets tot stand moeten brengen met een bijzondere gave of met een bijzondere opdracht – en anderzijds niet de mogelijkheid vinden dit op juiste wijze naar buiten uit te stralen.

Deze confrontatie en strijd tussen denken en voelen en de intuïtie maakt dat men Karmisch moeilijk kan evolueren. Doch ieder verlaat of eerder of later het pad van incarnatie en reïncarnatie.

Zoals gezegd, Aartsengel Michael kwam naar de Aarde als Yeshua (Jezus) om als mens de weg naar en terug naar de Vader te verwezenlijken en te tonen aan de stervelingen waardoor de incarnatie cyclus versnelt is. Deze huidige tijd waarin wij nu leven en overleven, een tijd van transformatie van de Aarde met de Mensheid en de onderliggende natuurrijken, maakt het nog gemakkelijker om de weg te gaan om te worden wat je in essentie brengt in deze incarnatie. 

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel