Wereld Broederschap

Iedere politieke stroming doet afbreuk aan de grote krachten van wereld broederschap. Niets wat de mens als ideaal stelt kan werkelijk waarheid zijn. Het zal altijd gegroepeerd zijn in menselijke denkwijzen. De juiste vorm kan enkel individueel worden beleefd en zal van menselijk individu tot menselijk individu verschillen.

De juiste wereldreligie, zonder religie te zijn, kan enkel uit het intuïtieve voortspruiten en zal dat zijn wat onder nieuwe energiegolf geboren is.

Aquarius energie is zonder dogma, zonder kerk, zonder leider, zonder welke vorm van hiërarchisch bestuur dan ook. De mens is individueel vrij.

Alleen de kosmische wetgeving kan worden begrepen: een totaliteit van begrip. Mensen die dit begrijpen leiden Aquarius energie in en geven dat vorm.

Een wereld broederschap der mensheid bestaat hierin dat de mens zichzelf in staat stelt om geen enkel ander wezen te exploiteren op welke wijze dan ook.

Heb naasten lief en zich zelf.
De mens is vrij, vrij dat te geloven en dat te vinden wat hij zelf vindt.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel