Grootsheid

Echt Leiderschap is Grootsheid

Grootsheid is niet kleinheid (een zijn met de aardse wereld) en/of grootheidswaanzin. Zowel kleinheid (door onzekerheid, door angsten) en grootheidswaanzin is ego als onderdeel in het concrete denken van het lagere begeerte (het lagere denken).
Grootsheid is zekerheid, is vertrouwen!
Op vertrouwen is de wereld gebouwd geschapen door het verstand en ge-emaneerd door het Geestelijke, het Wezenlijke.
Grootsheid is Zoon van God zijn.
Aanschouwen, waakzaamheid en oefen in onderscheiden van het Heilige ogenblik om voor Gods altaar te blijven richten in plaats van richten op kleinheid.
Onzekerheid maakt kleinheid en komt door missen doel in de aardse wereld door afgescheidenheid in het lagere denken.
Doel is laten leiden door Hem via Heilige Geest.
Doel is algemeen, duidelijk en eenvoudig.
Zich openstellen voor Hem, is afsluiten voor Hem!
Manier is gelouterd te zijn en te luisteren.
Zo komt Zijn Licht en Liefde via jou de wereld in.
🙏☀️🌟

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel