Sociale identiteit

Tijdens het opgroeien leer je ‘ik’ zeggen tegen de sociale identiteit. Vanaf onze kinderjaren is een aanpassingsproces gaande aan de sociale omgeving waarin vaak ontkenning van ons ware zelf plaatsvindt. We denken dat beeld te zijn en zijn eigenlijk gevormd en misvormd om te voldoen aan verlangens van de sociale omgeving. Dat kan een vergissing zijn als de sociale identiteit (valse zelf) niet samenvalt met het ware zelf, je ware aard, datgeen je in essentie bent en brengt.

Door je te identificeren met een wezensvreemd zelfbeeld kun je afgesneden raken van de innerlijke ervaring van het ware zelf. Afgesnedenheid is symbolisch een lemen muur waarachter je gevangen zit in een vals zelf beeld: een beperkende gekaderdheid van onjuiste gedachten.

Doorboor de muur met het zwaard des onderscheids om het valse zelf het ware zelf te laten zijn. Doorboren is voldoende. De muur hoeft niet weg. Door jouw zelf, jouw licht, dat deels door de dan muur schijnt, is voldoende om jouw zelf te manifesteren, tot expressie te komen en te tonen.

Sociale identiteit is noodzakelijk voor het contact met je wereld: het is de interpersoonlijke interactie  Problemen ontstaan alleen als volledig met die sociale identiteit wordt vereenzelvigd en daardoor de innerlijke relatie met de Bron in onszelf lijken kwijt te raken. De Verbinding is er wel, echter de mens is door die muur van zich zelf afgekeerd en beperkt zich in een gevangenschap.

Tijdens het aanpassingsproces wordt vaak een deel van het zelf verstopt en tevens ontkent. Dat deel wordt op den duur vergeten en leidt tot vergeten van het zelf. Het ware zelf raakt verborgen achter een ondoordringbaar masker, het masker van sociale identiteit, het valse zelf. Door de opvoeding raakt meestal het masker van sociale identiteit afgesneden van het zelf waardoor een gehele of gedeeltelijke vervreemding optreedt.

Het zelf is de diepe laag in je persoonlijkheid die jou maakt tot wat je bent. Sociale identiteit is het masker om een rol te spelen met je sociale omgeving via interpersoonlijke interactie.

Het is de kunst om één met het zelf te blijven naast het vereenzelvigen met je sociale identiteit. Het Ware zelf blijft zo herkenbaar!

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel