Zaaien van bewustzijn : ziekte

Dat men de angst voor ziekte en voor dood verlaat en dat men begrijpt dat ziekte disharmonie is en dat aan de dood niet te ontkomen is. Het is een normaal verschijnsel dat de mens sterft en dat men incarneert en reïncarneert. De geest ontwikkelt, groeit, wordt sterker en krachtiger, leven na leven.

Ziekte kan worden voorkomen door naar het ziektebeeld te kijken en in harmonie te komen, balans te vinden in alles wat is: in geest, in lichaam, tussen geest en lichaam, tussen mens en omgeving, balans met de mensen om zich heen. Strijd, jaloezie, angsten en boosheid geven disharmonie in alle lagen.

In harmonie is niet alles laten gebeuren, maar juist dat men open, eerlijk en oprecht is.

Dat is verbinden aan het Licht en niet aan verdichting.

Een denkgeest maakt ziek als men zich afscheid en het lichaam gebruikt om slachtoffer of gevolg te zijn van wat hij heeft gemaakt. Het lichaam wordt bevrijd als de denkgeest erkent dat een lichaam niet ziek kan zijn, dan komt er verlossing bij elke stap in de afdaling naar de afscheiding te veranderen totdat je op elke schrede bent teruggekeerd, Jacobs ladder is verdwenen en al het dromen van de wereld ongedaan zijn gemaakt.

Een denkgeest is pas ziek als een andere denkgeest ermee instemt dat ze gescheiden zijn en is ziek-zijn hun gezamenlijke beslissing.
Als je je instemming weigert en het aandeel aanvaardt dat je hebt in het werkelijk maken van ziekte, kan de ander zijn schuld niet projecteren zonder jouw hulp om hem zichzelf als afgescheiden en afzonderlijk van jou te laten zien.
Je met de denkgeest van je broeder verbinden voorkomt de oorzaak van ziekte en de vermeende gevolgen : genezing.

Ziekte ontstaat door denkgeesten die zich van elkaar afscheiden.
Een wonder doet niets daar denkgeesten in Verbinding zijn en niet kunnen afscheiden. In de droom is dit omgekeerd en worden denkgeesten als lichaam gezien die van elkaar gescheiden zijn en zich niet kunnen verbinden.

Oorzaak van pijn is de afscheiding, niet het lichaam dat daar alleen het gevolg van is. Afscheiding is niets, een lege ruimte, een smalle kloof.

Verbindt je met je broeder waar de smalle kloof werd gezien en zo zal ziekte nu worden gezien zonder oorzaak.

Genezing schuilt in vergeving.

Dit is het Heilige moment: je bent aangekomen in de kamer van God en je zelf. Er is overvloed voor alle gasten. Dit is verzoening voor je zelf aanvaarden door geen steun te verlenen aan iemands droom van ziekte en dood, dus niet deelt in de wens afgescheiden te zijn of illusies op zich zelf of op jou te richten. Je bent nu vrij (van dromen, illusies van pijn / lijden) omdat je hem dit eveneens laat zijn.

Als je wil hebben, zal je alles moeten geven!

Je lichaam als woning is gebouwd op je broeders gezondheid, op zijn geluk, op zijn zondeloosheid en alles wat zijn Vader heeft beloofd. Dit is het fundament.

Dit is de Ark van Veiligheid (de “TEWA” : “het Woord”) waarin je kracht ligt.
De Ark is de belofte dat de Zoon eeuwig is bij Zijn Vader. Het lichaam wordt van hieruit gezien zoals het is, en als niet meer of minder waard, dan de mate waarin het kan worden aangewend om Gods Zoon tot zijn thuis te bevrijden. En met dit doel is het tijdelijk tot een Huis van Heiligheid gemaakt, want het deelt jouw Vaders Wil met jou.

Met beide voeten op aarde (Olam Malcout, de aardse wereld) en in Ajin (de Goddelijke ruimte die geen ruimte is en toch Bestaat: Huis van God) wacht Hij met vreugde tot elke hand een andere aanneemt, en elke hart er klaar voor is zich te verheffen en met Hem mee te gaan, want zo wordt de mens voorbereid op de stap waarin alle vergeving wordt achtergelaten.

Laatste stap is aan God, want alleen God kan een volmaakte Zoon scheppen, de Adam Kadmon en Zijn Vaderschap met hem delen. De Adam Kadmon is de Mens die als evenbeeld God recht tegenover God staat.

Het Christus gelaat wordt aanschouwd eer de Vader wordt herinnerd, want Hij moet herinnerd blijven tot Zijn Zoon voorbij vergeving tot God’s Liefde heeft gereikt. Eerst wordt Liefde van Christus aanvaard en dan zal het weten komen daar Zij één zijn.

Geef de wereld met afgoden, zoals materiële vorm, verleiding, kwade gedachten (Satan), strijd op, dan ontvang je in plaats van schuld en pijn, Liefde!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel