Wereld, macht en Authenticiteit

De wereld wordt niet geleid en gestuurd door de machthebbers en zelfzuchtigen naar macht, macht over anderen en geld, echter de wereld wordt geleid, gestuurd, gebouwd en gedragen door degenen, die eigen authenticiteit leven en tonen.

De mensen die weten en doorzien, en eigen autoriteit worden en zijn, en dat niet buiten zich zelf bij een overheid of een ander leggen. Dat is altijd in de geschiedenis van de mensheid geweest, dat is nu ook en zal altijd zijn!

Het wel of niet mee gaan in het verhaal van deze machthebbers en zelfzuchtigen, is ieders keuze, ook voor jou en voor mij. Mensen die vanuit onwetendheid, niet kunnen of niet willen, hun verantwoordelijkheid niet nemen, of hun verantwoordelijkheid elders buiten zich zelf leggen, zullen de gevolgen van hun keuzes ervaren en gedrag van deze deze machthebbers en zelfzuchtigen, de elite en politiek betekenis geven. Degene die anders kiest, authentiek is, geeft geen betekenis hieraan en als de groep groter wordt, vormt de verandering waardoor hun plannen niet slagen.

Als hoop en als boodschap: de plannen van de deze machthebbers en zelfzuchtigen zullen nooit slagen aangezien ze geen grip, macht en controle kunnen hebben over mensen die eigen wil leven, authentiek zijn, eigen waarheidsvinding doen. Ze denken van wel, echter het werkt niet.
Kwestie van tijd tot wanneer dit overwaait.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel