Spiritualiteit

Spiritualiteit ontstaat als een mens wat ontwaakt en bewust wordt dat hij heen en weer geslingerd wordt door deze werkelijkheid en overleeft in de waan van de dag.

Spiritualiteit is geen vrijblijvendheid. Het is een bezigheid om weg te vluchten uit de gedachtewereld en deze werkelijkheid. Pas als de ware werkelijkheid wordt gezien en ervaren komt er paniek. In de volksmond heet het burn-out of (rand)psychose. Een mens ‘overkomt’ dit en elke weg die wordt doorlopen loopt dood.

Het proces van ontwaken wordt door ieder verschillend ervaren en is voor ieder hetzelfde doordat ieder gelijk en gelijkwaardig is met eigen unieke vaardigheid (talent). 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel