Geheime leer naar de Hemel: Eerste Paasdag

De denkgeest met innerlijke stem van het ego kent sterven of dood gaan, angsten om dood te gaan en vooral aantrekkingskracht voor angst om te sterven.

Wie wil dit niet en leeft in angsten om dood te gaan en het materiële los te laten?

Met vertrouwen, geloof en houding (vooral moed) kan deze cirkel van gedachtenpatronen worden doorbroken waarachter andere werkelijkheden liggen met o.a. Christusenergie, diepe ervaringen die gezien en herbeleefd gaan worden, en uiteindelijk een bewustzijnstoestand van Hemel naar de realiteit hier brengt.

Het ego zal dan eerst moeten sterven en dan gestorven zijn: symbolisch de kruisiging van Jezus (Yeshua) waardoor Hij gestorven is en heeft zijn lagere lichamen, die Hij zeker als mens zijn bezat, afgeworpen.

Vandaag Eerste Paasdag, de dag van de wederopstanding van Jezus opgestaan uit de dood. Vanuit deze verschijning met Christusbewustzijn vroeg Hij zijn apostelen naar Jeruzalem (“je mooie hart in je lichaam“) te gaan om Zijn boodschap van Liefde en Waarheid te verspreiden, waarbij zij de kracht zouden ontvangen van de Heilige Geest, het Woord van God.

En Zijn tweede dood was de loutering en de opname in de grote sferen van de Goddelijke kracht toen deze zonden waren weggewassen met het afsterven van Zijn lagere lichamen kon Jij opnieuw zijn Goddelijke kracht in laten dalen – niet in de vorm van de Meester Sai Baba, maar in de vormen van vele mensen die zijn gedachten voortdragen – het is de Goddelijke Essentie die wordt getransformeerd door Jezus – de Meester Jezus naar die mensen die Zijn werkelijke volgelingen in de Geest zijn.

Zo wordt de Vader, God, geboren via Zijn Zoon in de Mens.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel