Handreiking naar gelovigen

Voor jou

Tijdens mijn levensloop ontmoet ik geregeld gelovigen, mensen die steun vinden in hun Geloof, mensen die teleurgesteld zijn in hun Geloof of wat anders in hun Geloof willen vinden. Mijn ervaring is dat hun levensvragen onvoldoende of niet worden beantwoord. Voor mij maakt het niet uit welk geloof je hebt (Christendom, Katholiek, Islam, Hindoïsme, TAO-isme, Boeddhisme, …). Het gaat erom dat je gelooft en richting ziet van hoop en daarmee Licht. Dit geldt ook voor mensen die zeggen niet te geloven, want ook zij geloven namelijk dat ze niet geloven.

Wij mensen komen allen uit dezelfde Oorsprong, zijn gelijk en gelijkwaardig, zijn op aarde geïncarneerd om hier inzichten te krijgen, te ervaren en te doorleven, echter ieder brengt eigen uniekheid. Ieder gaat zijn of haar pad als levensloop dat de uitdrukking is van zijn of haar levenspad met de gevolgen van zelf gemaakte keuzes in dit leven, echter ook met de gevolgen uit voorgaande incarnaties (Karma). Vanuit de Oorsprong is de mens, wordt de wereld, elke dag opnieuw geschapen. De Oorsprong, dit wezenlijke is het Gesproken Woord, het ‘Oude Weten‘ dat de grondslag is van ons bestaan hier op deze aardse wereld.

Geloof, vertrouwen en houding zijn de sleutels om vanuit deze aardse wereld contact te krijgen met onze God, de Bron, de Oorsprong of welke benaming ook wordt gebruikt. Vanuit de keuzevrijheid van de mens kan de mens zelf beslissen zich open te stellen voor contact of niet. Uiteindelijk zal God zelf de toenadering tot deze mensen vinden.

Bij deze een handreiking naar degene die gelooft en met geloofs- of met levensvragen zit. Vanuit aanwezige barmhartigheid ben ik een luisterend oor voor je en tracht samen met je antwoorden te vinden op je vragen.

Tot onze Ont-moeting!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel