Schuldgevoel

Schuldgevoel is het niet zich bewust zijn van Zonde. Schuldgevoel komt voort uit het onderbreken van de Geestelijke Gemeenschap (verstoring in de Verbinding) òf uit een verlaging van de morele idealen.

Alleen het bewust worden van en het besef krijgen dat de hoogste morele idealen die men heeft niet noodzakelijkerwijs synoniem zijn met de wil van God, kan de mens uit zulk een lastige situatie verlost worden. Dat besef, dat inzicht, verlost en vergeeft de mens in zijn Zonde en lost het schuldgevoel op.

De mens kan niet verwachten naar zijn hoogste idealen te kunnen leven, doch hij kan wel trouw blijven aan zijn doelstelling om God te vinden en meer en meer te worden zoals Hij.

Het verlangen naar het vinden van God is en blijft de doelstelling, zoals God even groot verlangen heeft naar het vinden van de mens om uiteindelijk in de mens als Zoon geboren te worden. Daarom vergeet en vergeeft God en een mens hoeft daarom zich niet schuldig te voelen.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel