Klachtbehandeling – Heling

Niet de wonden, maar te Helen!

Tijdens een Ont-moeting is het mogelijk dat naar je klachten op het mentale, emotionele en/of fysieke vlak wordt gekeken. Elke mentale, emotionele en/of fysieke klacht is een uitdrukking als een gevolg of gevolgen van een oorzaak.

In de Ont-moeting wordt geluisterd naar je klachten, en wordt de oorzaak met gevolgen gevonden. Tevens wordt vanuit het Wezenlijke, de oorsprong gevonden wat het Geestelijk te vertellen heeft.

Dit kan inzicht geven en geestelijk verruimen. Naast inzicht zal een handlegging worden gedaan om niet de wonden te genezen, maar de oorzaak te helen en indien mogelijk vrij te maken.

Vanuit het Levensaspect buiten ruimte-tijd wordt gewerkt waardoor je bewustzijnsproces zal verruimen, blokkades kunnen worden weggehaald en de energie meer zal stromen.

Neem gerust contact op om je klacht te bespreken en mocht je vragen vooraf hebben.

Tot onze Ont-moeting!