Klachtbehandeling – Heling

Niet de wonden, maar te Helen!

Tijdens een Ont-moeting is het mogelijk dat naar je klachten op het mentale, emotionele en/of fysieke vlak wordt gekeken. Elke mentale, emotionele en/of fysieke klacht is een uitdrukking als een gevolg of gevolgen van een oorzaak.

In de Ont-moeting wordt geluisterd naar je klachten, en wordt naar de oorzaak met de gevolgen gekeken. Tevens wordt vanuit het Wezenlijke, de oorsprong gevonden wat het Geestelijk te vertellen heeft.

Dit kan verheldering geven en inzicht geven. Naast inzicht zal een handlegging worden gedaan om niet de wonden te genezen, echter te helen. Dit gebeurt vanuit het Levensaspect buiten ruimte-tijd waardoor je bewustzijn kan worden verbreed, verdiept en verruimd, blokkades kunnen worden gereduceerd of worden opgelost en in ieder geval de energie meer zal gaan stromen.

Klachtbehandeling is altijd secundair. Primair wordt altijd het proces van menswording vanuit bewustzijn en geest begeleid vanuit het Geestelijke.

Neem gerust contact op om je klacht te bespreken en mocht je vragen vooraf hebben.

Tot onze Ont-moeting!