Keuzevrijheid met zuivere intentie

De mens heeft een vrije wil en ieder mens kan kiezen, zoals hij of zij wil, en ook al zullen veel mensen menen dat zij geen vrije wil hebben, doch ieder mens heeft een vrije wil en men kan altijd kiezen. Zo kiest je duizenden keren per dag over belangrijke, maar meestal onbelangrijke zaken, doch het zijn allemaal keuzes.

Ook geldt ook voor keuzes in zaken die weinig impact hebben, echter je maakt ook keuzes over situaties die veel impact hebben, voor je zelf of voor anderen.

En alle gemaakte keuzes hebben gevolgen, maar naarmate je steeds bewuster kiest en steeds bewuster bent met welke intentie je de keuzes maakt, zul je een steeds betere toekomst creëren. Al die onbewuste keuzes, die toch wel grote gevolgen kunnen hebben, zullen je leven totaal kunnen veranderen.

En daarom is het belangrijk heel bewust keuzes te maken op allerlei situaties, en de keuzes die je maakt zullen veel betekenis hebben. Naarmate je dus bewuster wordt en bewuste keuzes maakt, vooral over situaties die veel impact hebben op jouw of andermans leven, zul je daardoor ook de intenties daarbij kunnen bekijken of uw intenties om die keuzes te maken je zelf en anderen niet schaadt. Zo zul je zien dat je niet alleen bewuster leeft, echter ook zuivere intenties hebt in wat je doet.

Daardoor zullen de gevolgen ook zuiver zijn, ongeacht wat een ander er van vindt. De zuivere intenties bouwen een zuivere toekomst, en in het begin zullen het kleine lichtpuntjes zijn als in een duistere nacht, maar naarmate meer mensen het Christusbewustzijn in hun hart ontvangen, waardoor zij bewustere keuzes maken met zuivere intenties, zal het licht steeds meer toenemen, waardoor de nacht langzaam verschuift naar de dageraad van Aquarius, en het licht van Aquarius, ofwel de Christusenergie over de hele Aarde schijnt.

Vanuit Liefde belicht en verwoord

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel