Vereniging met God

De momenten dat je weg wilt, dat je uit deze situatie wilt, is het moment van breken. Het voelt heftig, echter dat is het moment dat je er bewust bent dat je bestaat. Dan ben je alleen, doordat je je zelf afsluit, het punt om te herinneren wie of wat je bent, de stilte na doet, het Goddelijke toont, herhaalt, leeft, deelt en vermenigvuldigt. Eenzaamheid.

Doordat de mens lijdt als evenbeeld God, lijdt God.

Net als jij verlangt Hij naar jou. Dit huwelijk mag worden herenigd nu, want het was er al. Het hoeft alleen te worden herinnerd.

Door samen te zijn in stilte, is de ervaring van de verbinding via God.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel