Vergeving ter Verlossing

Jij kind van God, de gaven van God zijn de jouwe, niet volgens jouw plannen, maar krachtens Zijn heilige Wil. Zijn stem zal jou onderwijzen wat vergeving is, en hoe je die kunt geven zoals Hij dit wil. Tracht niet te begrijpen wat jou nog te boven gaat, maar laat het de weg zijn die jou omhoog voert tot waar de ogen van Christus het zicht worden dat jij verkiest. Geef het andere op, verder is er niets anders.

Wanneer iemand hulp vraagt, in welke vorm dan ook, is Hij Degene die voor jou antwoordt. Het enige wat je hoeft te doen is een stap terug zetten en niet tussenbeide komen.

Bepaal niet zelf de vorm die Christus vergeving aan zou moeten nemen. Hij kent de manier om elke roep voor jou een hulp te laten zijn, wanneer je snel opstaat om eindelijk naar je Vaders huis te gaan.
Hij maakt je woorden en voetstappen oprecht en niet jij.
Zijn gerechtigheid leert dat je veroordelingen niet werkelijk zijn en illusies maakt.
“Wat moet ik doen voor hem, Uw Heilige Zoon”, dient het enige te zijn wat jij ooit vraagt wanneer hulp nodig is en vergeving wordt gezocht.
Het licht van Christus in hem vormt zijn bevrijding, en dit is wat zijn roep beantwoordt.

Vergeef hem zoals jij naar Christus’ besluit moet vergeven, en wees Zijn ogen waarmee jij hem beziet, en spreek ook namens Hem. Hij geeft vorm : Verwar Zijn functie niet met die van jou. Hij is het Antwoord. Jij degene die hoort.

Wees dankbaar dat de noodzaak voorbij is te leven in een wereld van beperkingen, en de Christus in verborgen vormen te bereiken en hoogstens helder te zien in lieflijke flitsen. Nu wordt Hij zonder oogkleppen aanschouwd in het licht dat we hebben geleerd opnieuw te zien.

Dit is in het dagelijks bestaan en ook als het lichaam gaat. Bij beide gevallen geldt bevrijding waarin licht is, vrede en vrijheid.

Dit is ware genezing: het zijn in een vrijere sfeer met zachter klimaat waar zonder moeite de door ons gegeven geschenken zien die daar zijn bewaard.
Christus is nu duidelijker. Zijn visie in ons bestendiger. Zijn Stem, het Woord van God, met zekerheid de onze.

Deze zachte overgang naar een hoger gebied, kan alleen in dankbaarheid worden ontvangen. Eerst moet ware genezing de denkgeest zijn komen zegenen met liefdevolle vergeving voor de zonden waarover hij droomde en die hij op de wereld heeft gelegd. Nu komt zijn vergeving zijn wereld genezen en is hij gereed in vrede heen te gaan bij het laten van het lichaam.

De dood is een beloning, geen straf. Dit gezichtspunt moet worden gevoed door volledige genezing waarin de illusie oplost “Wat slechts illusies verschuift, heeft niets teweeggebracht”. Vergeving is het enige geschenk dat jij geeft en ontvangen kunt.

Pseudo genezing berust op lichamelijke herstel, en laat de oorzaak van de ziekte nog steeds onverlet, klaar om opnieuw (in een andere vorm) toe te slaan tot die in schijnoverwinning een wrede dood brengt.

Dit overwinnen kan door als al het geloof erin terzijde is gelegd. Waardoor de Hemelpoort opent, God niet meer buitenspel staat en dat Gods Zoon vrij de woning kan betreden die klaar staat Hem te verwelkomen.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel