Gebed

Een mens die gelooft en/of hoop heeft, zal geregeld naar binnen keren tot zich zelf door middel van een gebed of meditatie. Het gebed is namelijk de inspanning om de persoonlijkheid in overeenstemming te brengen met de Wil van de Godheid. Het gebed is een Meditatie welke een gerichte afstemming van vereenzelviging met de Godheid is.

Het oprechte gebed is de eerlijke en vertrouwensvolle communicatie van de geestelijke natuur van het schepsel met de Geest van de Schepper die altijd bij hem is.

Het verlichte gebed erkent een externe, persoonlijke God, en tevens ook een inwonende, onpersoonlijke Godheid, de inwonende Richter. Het is volkomen juist dat de mens, wanneer hij bidt, ernaar streeft om de voorstelling van de Universele Vader op het Paradijs te vatten. Echter zal het doeltreffender zijn terug te keren tot de voorstelling van een nabij alter ego, net zoals het primitieve denken placht te doen. En dan te erkennen dat het idee van dit alter ego is geëvolueerd van louter fictie tot de waarheid dat God in de sterfelijke mens inwoont door de feitelijke aanwezigheid van de Gedachtenrichter, zodat de mens als het ware van aangezicht tot aangezicht kan spreken met een werkelijk, echt en Goddelijk alter ego dat in hem woont en de tegenwoordigheid en essentie zelve is van de levende God, de Universele Vader.

Het werkelijke bidden bereikt wel degelijk de werkelijkheid. Het gebed verheft de mens, want het is een techniek om voorwaarts te gaan door gebruik te maken van de opwaartse geestelijke stromingen in het universum.

Het echte gebed draagt bij tot geestelijke groei, verandert attitudes en geeft de voldoening die voortkomt uit de gemeenschap met het Goddelijke Wezen. Het is een spontane uitbarsting van Godsbewustzijn.

God beantwoordt ’s mensen gebed door hem een meer uitgebreide openbaring van Waarheid, een verhoogde waardering voor Schoonheid en een wijder begrip van Goedheid te geven. Het gebed is een subjectief gebaar, maar het maakt contact met machtige objectieve werkelijkheden op de geestelijke niveaus der menselijke ervaring: het is een zinvol reiken van de mens naar bovenmenselijke waarden. Het is de krachtigste prikkel tot geestelijke groei.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel