Karma

Karma of te wel de Goddelijke Wet van Oorzaak en Gevolg. Positieve daden worden opgenomen in de Ziel, negatieve daden in het onderbewuste. Het onderbewuste zal moeten worden doorleefd in dit of volgend leven. ‘We zijn onze eigen oorzaak en ons eigen gevolg‘. Elk natuurlijk ingrijpen in de levensloop en daarmee levenspad, resulteert in opbouw van Karma: de gevolgen zullen worden doorleefd.

Karma is de wet van harmonie, evenwicht en balans. Het streeft altijd naar het Goddelijke evenwicht in totaliteit. Het streven is een beweging die leidt tot groei en bewustwording. Alles heeft een reden dat leidt tot harmonie door inzicht waardoor de cirkel wordt doorbroken. Tot die tijd worden dezelfde tegenstellingen aangediend, ervaren tot dat het inzicht komt.

Karma ontstond nadat de mens het ‘Paradijs’ verliet als androgyn (Adam en Eva) in totale harmonie met alles wat was kon zijn. De drang van de Godsvonk terug te keren naar zijn Oorsprong kan de eerste oorzaak (dus Karma) van incarnatie worden genoemd.

Niemand op aarde is in staat Karma van anderen op te lossen. Het is wel mogelijk te helpen bij het inzien van Karma door inzicht dat degene krijgt waarvoor het Karma geldt. Indien een persoon het toe laat door onbewust gedrag dat het karmische proces dat schuil gaat achter Karma laat remmen. De mens is vrij om te kiezen om Karma intensief op te lossen. Het is alleen mogelijk zelf individueel Karma te doorleven met tot inzicht te komen. Dit is de verantwoording van de mens zelf. Zonde is Karma.

Karma is als een blauwdruk, een kans als richting, als een mogelijkheid om het Karma, de levensles aan te gaan. Na het sterven wordt het karmisch patroon ingezien om inzicht te verkrijgen hoe de geest verder zal stijgen in het licht door het karmisch patroon in harmonie te brengen. Dit gaat door totdat alle Karma Dharma is geworden door afwerken en transformatie.

Karma kan alleen worden opgelost door doorleving. Hetzelfde geldt voor de kans op heling (eventueel als Karma). Karma is een kans om heel te worden, tot weer compleet te zijn, in evenwicht en harmonie te vinden, te hervinden in zichzelf.

Karma is een middel om te komen tot inzicht, begrip kennis en proces van menswording vanuit bewustzijn en geest.

Alles wat een mens kan bijdragen om het bewustzijn van een ander persoon te vergroten, maakt dat de persoon kan genezen. Indien je daar zelf aan bij draagt, zal door eigen instelling van vrijblijvendheid zonder dwangmatigheid zelf geen Karma opladen.

Lees meer over Karma het boek “Ziekte, karma en de weg naar genezing

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel