Autoriteit

Roep je zelf uit tot hoogste morele autoriteit in je leven, los van wat anderen daarvan vinden. Alleen op die manier kun je de koninklijke beschikking verwerven over de liefde die in je hart woont en goedheid ervaren. Draag je eigen kruis, dat je als vrij mens dat zelf besluit wat je met je leven doet en daar zelf de verantwoordelijkheid voor neemt.

Wie die verantwoordelijkheid niet op zich neemt, wie zijn eigen kruis niet draagt maar zijn leven inricht in gehoorzaamheid aan de geboden en verboden van zijn ouders of van die stam, groep, kerk, organisatie of politieke partij, zal de Christus, als bron van liefde, in zichzelf niet kunnen vinden.

Het motief tot activiteit ligt bij het individu en er is geen opgelegde autoriteit. De enige erkende autoriteit is de waarheid zoals die oprijst in het menselijk bewustzijn in ieder wereldse of historische cyclus. Met Aquarius tijdperk is de mens gevoeliger en het concrete menselijk denkvermogen sterker reageert op abstracte waarheid. Hiertegen vechten de totalitaire machten, de onbewuste vertegenwoordigers van de zwarte loge. Ze zullen niet winnen daar de menselijke Geest Eeuwig zuiver en gezond is.

De wereld wordt niet geleid en gestuurd door de machthebbers en zelfzuchtigen naar macht, macht over anderen en geld, echter de wereld wordt geleid, gestuurd, gebouwd en gedragen door degenen, die eigen authenticiteit leven en tonen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel