Roes

Roes maakt blind waardoor patroon van ontwikkeling zich ontwikkeld en geen enkele verstoring of toeval dult. Alles buiten de ballingschap, de 3D-wereld, wereld van roes is onwetenschappelijk en dus dood. Echter toch bestaat dat alles, want het toont aan dat er naast en buiten onze realiteit nog andere werkelijkheid bestaan. Toeval schijnt uit andere werkelijkheid te stammen.

Aarde wereld (symbolisch ‘Egypte’) heeft leiders die beslissingen nemen waarin uiterlijke belangrijk is om zo roes te creëren dat alles wat men doet betekenis heeft voor deze wereld.
Roes zorgt voor het oog verliezen voor verhardingen.
Roes zorgt voor bevrediging en genot : men is bewust van de maatstaven van Egypte en dat voelt goed en behaaglijk. Men is onvoldoende ontwaakt om de roes te herkennen en te breken.

Gevallen spieders (mensen die een glimp van de komende wereld hebben gezien) vallen in deze roes van behaaglijk gevoel.
Verspieders willen een leider die naar Egypte terug voert. Het ontmenste toekomstbeeld is ernstige val als teken dat alleen de dood redding kan brengen.
Met de val van de verspieders houdt het wonen van God in deze wereld op en wordt onzichtbaar daar God in de andere wereld is.
Hier stopt de 7de dag, de aardse wereld en komt de 8ste komende dag, de komende wereld.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel