Transitie periode naar Waarheid

Aquarius is waarheid en daarom is op aarde in deze transitie periode zo grote behoefte aan waarheidsvinding. Het gaat om het zoeken en vinden van waarheid, naar kennis, het willen weten, en niet zo zeer het vinden van waarheid zelf. Sommigen zijn bang voor waarheid, echter voor geen enkel mens op aarde is het erg om in waarheid te komen. Het is juist bevrijding. En zo zal alle waarheid bevrijding zijn. Het zich ontdoen van onwaarheden is zuiverend en werkt bevrijdend. Deze transitie periode maakt vrij, geeft vrijheid, maakt een broederschap der mensheid in letterlijke zin, een eenheid tussen alle rassen totdat alle rassen zijn opgeheven en wordt genderneutraal. Het lijkt een utopie, echter we leven in een smeltkroes van verschillende tijdperken, die zich nu bestrijden om zich zelf op te heffen, om zich zelf te vernietigen, echter er wordt niets vernietigd, de geest is onsterfelijk.
Gij die strijdt, zal strijdend ten onder gaan. Het is de keuze tussen leven en dood.
Gij die strijdt, die kiest voor de vorm, het hebben, voor de materie, en kiest voor de dood.
Wie het Hart kiest, bewust keuzes maakt en waaronder de keuze worden wat ie al was, leeft.
Weet dat alleen datgene wat door innerlijke erkenning en innerlijke leiding wordt gewaarborgd, is een veilige gids.
Wat kies jij?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel