Intuïtie à la Carte

Intuïtie à la Carte” is ontstaan na het bekrachtigen van de Verbinding met de Kennis en Wijsheden van Orakel Tarot, Mondelinge Thora, Numerologie en Kabbalah. Hierdoor ontstond de mogelijkheid direct uit deze Bron van Weten (uit de Wereld van Bedoeling) te putten en deze te vertalen naar dit Moment als Antwoord op de hulpvraag. Intuïtie à la Carte was geboren!

In de Ont-moeting is altijd afstemming op de Geestelijke Wereld en ook tijdens Keltisch Kruis Tarot-leggingen. Daarnaast worden Kennis en Wijsheden gebruikt vanuit o.a. Mondelinge Thora, Oude Numerologie, Pentateuch, Kabbalah, Numerologie (Kabbalistisch), Oud Weten (Geschriften), esoterische zingeving, Astrologie van het Worden, Esoterische Astrologie (van het Zijn, de Ziel), Bhagavad Gita en andere geloof en esoterische Kennis.

Tarot

Al het bovenstaande wordt ingezet om richting te wijzen en te begeleiden in je proces van menswording vanuit bewustzijn en geest.

Keltisch Kruis Tarotlegging

Afhankelijk van je hulpvraag, wat je graag wilt weten, hetgeen je nodig hebt, kan tijdens de Ont-moeting gericht worden gekeken naar :

Levenspad vertelt

Wat is je levenspad? Je Levenspad met karmische zaken waaronder individueel en familiair karma, je persoonlijkheid, je levensdoel. Wat is de bedoeling van je huidige incarnatie? Wat zegt je naam? Wie of wat ben je? Wat zijn je levensdoelen? Je doelstellingen in je leven? Wat voor levensfase zit je? Wat heb je als wezen hier te doen? Zijn er nog specifieke karakteristieken die je in je levenspad zitten?

Meervoudige Levenspad vertelt

Inzicht in levensvragen, komende periode

Het Keltisch Kruis Tarot-legging dat weerspiegelt wat nu in je leven speelt, hetgeen dat tot nu door je is gedaan en werkelijk is gemanifesteerd het afgelopen half jaar, wat de bedoeling vanuit het Geheel is voor het komend jaar en aards bestaan gezien, wat essentieel is voor jou, hoe beleef je deze periode, wat is je relatie tot anderen en vise versa, wat is je levensles of lot van deze periode, en wat is het resultaat van deze periode en hoe loopt het af. Deze Ont-moeting kan ook worden gedaan voor relaties, groepen, organisaties, bedrijven en andere vormen of combinaties.

Keltisch Kruis Tarot-legging voor www.intuitiealacarte.com

Inzicht in relatie-opstellingen

Via en tijdens een Ont-moeting kan de behoefte ontstaan om inzicht te krijgen in een relatie-opstelling van meerdere personen, een gezin, een familie, een relatie, een organisatie. Deze relatie-opstelling is een variant op het principe van familie-opstellingen, echter nu met gebruik van Tarot-kaarten. Bij de eerste stap komt de legging met de familie-opstelling tot stand inclusief de onderlinge verhoudingen. Bij de tweede stap worden de Tarot-kaarten omgedraaid en getoond, waarna uitleg vanuit de Geestelijk wereld komt wat de onderlinge relaties verder verhelderd.

Relatie-opstelling

Specifieke zaken die je bezig houden

Je kan worden geholpen met het maken van keuzes in je leven, keuzes voor je organisatie of bedrijf, of andere toekomstige en strategische ontwikkelingen voor je. Tijdens de Ont-moeting kan je zelf je hulpvraag stellen en komt het verhaal dat jou iets te vertellen heeft op tafel te liggen via Keltisch Kruis Tarot-legging.

Uitgebreide Keltisch Kruis Tarot-legging

Altijd op maat voor jou!

De Keltisch Kruis Tarotlegging is altijd op maat gemaakt voor jou op dit moment, om inzichten en doorzichten te ontvangen wat het Geheel met je voor heeft. Naar wens mag je het gesprek opnemen om na te luisteren. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend gezien het feit dat de Ont-moeting een Moment-opname is.

Zoals in elke Ont-moeting zullen Woorden uit een andere vlak met je worden gedeeld. Daarnaast is er tijd en ruimte voor dialoog van mens tot mens voor toepassing in dagelijks bestaan. Door de interactie kan je ook vragen stellen die je helpen met het vinden van antwoorden op je levensvragen, inzicht in relaties, inzicht in familiebanden, inzicht in organisaties en bedrijven, en inzicht in andere belangrijke aspecten en elementen voor jou.

Tot onze Ont-moeting