Oorsprong

Werkelijke Oorsprong in het Zelf

De wereld verandert elk moment en wordt elke ochtend hernieuwd door opnieuw te worden geschapen. Deze wereld wordt vaak geassocieerd met de maatschappij waarin wij ‘leven’ of liever gezegd waarin wij ‘overleven’. Wij allen houden de maatschappij in stand en veroordelen ons zelf tot deze orde. Hierdoor is een waanzinnige wereld gecreëerd die ver van ons zelf af staat en dwingt binnen deze orde, deze structuur te handelen. Niet mee (kunnen) doen resulteert snel in uitgesloten worden van deze maatschappij en te worden gecategoriseerd als ‘anders’.

Het doorbreken van deze orde kan alleen door het doorbreken van gedachtepatronen die ons zelf gevangen houden. De mens die dit wil doorbreken zoekt de weg in spiritualiteit. Het gedachtenpatroon wordt gedeeltelijk doorbroken door buiten zich zelf een ander gedachtenpatroon te creëren. De mens zelf blijft zoeken met een gevoel van ‘vooruitgang’.

Spiritualiteit ontstaat ook als een mens door een paradigma wat ontwaakt en bewust wordt dat hij heen en weer wordt geslingerd door deze maatschappelij. Deze werkelijkheid zorgt voor overleven in de waan van de dag en de wens daar aan te ‘ontvluchten’.

Spiritualiteit is geen vrijblijvendheid. Het is een bezigheid om weg te vluchten uit de gedachtewereld en deze werkelijkheid die werkelijk lijkt. Pas als de ware werkelijkheid wordt gezien en ervaren ontstaat er paniek en staat de mens recht tegenover zich zelf!!! In de volksmond heet dat burn-out, vorm van psychose of ‘van het padje af zijn’. Een mens overkomt dit en elke weg die wordt doorlopen loopt uiteindelijk dood: het brengt de mens uiteindelijk tot stilstand en gedachtenpatronen zullen breken. Alles wat niet tot het zelf behoort, zal worden gelaten. De persoon zelf in kwestie zal gelaten worden en ruimte maken voor het Grote Geheel, de centrale energie, de bron, God, Allah, Jahwe, הוהי, het onvergankelijke eeuwige leven, en uiteindelijk hierdoor worden gedragen en geleid.

Het proces van ontwaken wordt door ieder mens verschillend ervaren en is voor ieder hetzelfde doordat ieder gelijk en gelijkwaardig is met eigen unieke vaardigheid (talent). Het verschillend ervaren ‘van dit pad’ komt door de gedachtewereld met gevoels- en ervaringswereld van het individu. Deze eigen werkelijkheid wordt gevormd tijdens het levenspad zelf door het doorleven van de bij de geboorte vastgelegde levenslessen. De vergankelijke mens komt bij geboorte op het ‘labyrint van het ego’ op een plek terecht afhankelijk van de levenslessen.

Ontlopen van deze levenslessen is geen optie ondanks de keuzevrijheid van de mens. Tijdelijk mijden kan, echter de levenslessen zullen ‘harder en duidelijker’ terugkeren. Elk signaal, elk symptoom, elke situatie is een teken dat verwijst naar deze levenslessen. Op den duur loopt de mens vast en/of wordt ziek.

De mens, die openstaat voor spiritualiteit, wordt bewust dat er actie nodig is.

Je roep om hulp zal worden beantwoord!

Tot onze Ont-moeting!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel