Het Pad, de weg, het worden van de Mens die is

De reis naar God is slechts het herontwaken van de kennis van waar je bent voor altijd en wat je bent voor eeuwig. Een reis zonder afstand naar een doel dat nooit is veranderd.

Tijdens je reis, het pad van het leven, ervaar je waarheid. Waarheid kan niet worden beschreven en ook niet worden uitgelegd. Waarheid is. En toch leidt het via je reis, het Pad naar het Zelve, zodat je wordt wat je al was en zo God in je vrij maakt.

De Mens kan alleen tot God komen door het leven te leven met de weg die God aanbeveelt, dan komt God zelf tot de mens.
De mens wordt verlost : God komt, mens blijft waar ie is.
De weg is door de Halacha, de 3 werelden van de vorm of te wel de 3D-aardse wereld. God of de Heilige Geest komt zelf!!

De mens zijn waarnemings- en belevingswereld wordt gevormd door de mate van ontsluiten van het bewustzijn. De mens ervaart dan een ruimte in de vorm bepaald door de gevormde of misvormde visie met beleving.

De ruimte in de vorm waarin de mens op het Pad zich waant zal gaan breken waardoor de mens verder ontwaakt en een andere ruimte gaat ontmoeten met beleven. Dit zal verder verbreden, verdiepen, verruimen en integreren van eigen waarnemings- en belevingswereld binnen het Geheel, God, Degene waarbinnen de mens leeft, beweegt en bestaan heeft. Zo gaat de mens verder en ontmoet uiteindelijk God zelf als evenbeeld. In de Kabbalah : Adam Kadmon is geboren.

Op het Pad zal het zelf-bewustzijn groeien waartoe het leven, de vorm en de gewaarwording in de drie andere rijken zich geleidelijk hebben ontwikkeld. Dit is het individuele bewustzijn van de mens.

In de eerste fasen is het meer dierlijk dan Goddelijk daar het dierlijk lichaam met instincten en neigingen nog overheerst.
In vervolg fasen wordt de mens meer mens, noch zuiver dierlijk, noch geheel Goddelijk, doch tussen deze twee fasen heen en weer slingerend en dit maakt het Mensenrijk tot een groot slagveld tussen de paren van tegenstelling, tussen de drang of de aantrekking van de geest en de verleiding van de stof of van Moeder Natuur, tussen wat het lagere zelf wordt genoemd en de geestelijke mens.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel