Terminologie verhelderd

Geregeld worden vragen gesteld zoals “Wat betekent God voor jou? Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je met de Zoon van God? Wat is de Heilige Geest? Wat is een Heilig Moment? Ben je religieus?”. Het blijkt dat er weerstand kan komen bij het lezen van deze termen. Hopelijk helpt deze verheldering welke summier vereenvoudigd is verwoord!

Opmerking vooraf : het belangrijkste is om onbevooroordeeld de stukken te lezen welke zijn geschreven vanuit het Geestelijke vlak. Indien het weerstand bij je oproept bij termen zoals God, Zoon van God, komt dat vaak door opvoeding en/of ervaringen met een Geloof of de Bijbel en/of andere conditioneringen. Herkenbaar, want dat ervaarde ik zelf eerst ook totdat tijdens mijn levensweg helder werd dat achter deze terminologie een Wijsheid schuil gaat wat de Bron is van het Levensbeginsel en ons Bestaan. Tracht door deze terminologie heen te zien. Tracht te door zien dat elk Geloof, elk Geschrift waaronder o.a. de Bijbel, de Thora, de Koran, een verwezenlijking is, een weerspiegeling is en tevens een uitdrukking is van Datgene dat achter de termen en verhalen zit en het Levende beginsel is dat zorgt van wat er is verwezenlijkt gemanifesteerd in ons dagelijks Bestaan.

God – Vader – Jehaweh (יהוה) – Allah (الله) – Shiva (शिव)

God is Datgene, het Onnoembare Dat Niet Bij Zijn Naam Mag Worden Genoemd en toch Bestaat en Overal is. Het is het Allesomvattende, het Alles dat Niets is, het Geheel, de Kosmos, het is Die Energie Dat Zich In Zich Zelf door Zich Zelf Zich Zelf uitdrukt in Datgene Dat Zich Zelf is, de Vader, Onze Vader, de Kosmische Zon, de Geest. In het Hebreeuws genoemd יהוה (Jehaweh), in het Islamitische Geloof als Allah (الله), in het Hindoestaans Shiva ook al wordt Bramah (de Stof) als dynamische Energie gezien van al het bestaan. Over de gehele wereld zijn diverse termen voor hetzelfde, noem het God: de alles omvattende energie wat in alles en door alles zit.

Zon

God drukt Zich in Zich Zelf uit en raakt de Stof Dat Wat ook God is. Op dat Brandpunt van deze twee uitdrukkingsvormen van God ontstaat een Punt van Licht waaruit via de Wet van Aantrekking het Levensbeginsel Zich uitdrukt. Dit brandpunt geldt voor elk levend wezen. Voor ons als mens het bekendste voorbeeld is de Zon, onze Zon waar onze Moeder Aarde om heen draait voor ons menselijk oog dan. De Zon kan de Zoon van God worden genoemd. Tenslotte is het een volgende fase van de uitdrukking van God op een ander vlak uitgedrukt als Zon van God of te wel Zoon van God.

Hemels Mens met Planeetlogos Aarde

Onze Aarde is ook een Brandpunt van Geest en Stof als onderdeel binnen onze Zon. De Aarde is een Levend Wezen, een Hemels Mens genoemd met een persoonlijkheid, een Planeetlogos bestaande uit een zichtbare grofstoffelijke bal (onze planeet), een emotionele laag (de natuurrijken van onze planeet) en een mentale laag, de Mensheid. Onze Planeet Aarde is geen Hemelse-Planeet. Dat betekent dat de persoonlijkheid van de Aarde, de Planeetlogos leidend is. Pas als de Hemels Mens in de vijfde rondte terecht is gekomen (momenteel bevindt onze Planeet in de vierde rondte), zal de Hemels Mens Aarde met name de Ziel leiding geven over de Planneetlogos Aarde met de Mensheid als mentaal denkvermogen daarin.

Mensheid

In het mentale lichaam van de Planeetlogos Aarde bevindt zich de Mensheid. De Mensheid is het collectief van de gehele Mensheid ongeveer 68 miljard, waarvan rond de 8 miljard mensen zijn geïncarneerd in onze huidige tijd. De Mensheid versnelt het proces van de Planeetlogos Aarde om ervaring op te doen.

Hiërarchieën

In het mentale lichaam van de Planeetlogos Aarde bevindt zich naast de Mensheid tevens de Hiërarchieën. De Hiërarchieën begeleiden de Mensheid en voeren het Plan uit van onze Moeder Aarde. De Hiërarchieën waken over het Plan en sturen het Plan eventueel bij als de Mens het Plan uitvoert. De Mens heeft keuzevrijheid, echter op hoofdlijnen wordt het Plan uitgevoerd. De Hiërarchieën helpt de Mensheid met het versnellen van het proces van de Planeetlogos Aarde om ervaring op te doen.

Mens

Een individueel onderdeel van de Mensheid is de Mens zelf. De Mens, de Eenheid (1) die via de Planetaire orde van Moeder Aarde (4) zich uitdrukt binnen ruimte tijd (13 of oude numerologie 40) of te wel de “A” + “D” + “M” beter bekend als Adam. Adam betekent Mens. De Mens als Adam drukt zich uit via de vorm (Eva). De Mens die wordt verleid door de slang in het Paradijs verhaal (Genesis, Pentateuch, Thora), is de Mens die doordat het Benodigde vanuit Moeder Aarde Materie wordt aangediend, kan ervaren en via beproevingen om de weg terug naar het Paradijs te vinden. De Mens die er in slaagt om diverse inwijdingen te nemen doordat het Pad wordt gegaan, zal Adam Kadmon worden en recht tegen over God zitten. De Mens is dan evenbeeld God. De Mens is dan Zoon van God.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel