Stralen met aspecten

De Ene als Goddelijke Drievoudigheid drukt Zich uit in 7 Stralen:

  • Straal 1 : Wil en Macht, God, Geestelijke energie, Monadisch, eerste aspect
  • Straal 2 : Liefde en Wijsheid, Zoon, Magnetische Kracht, Egoïsch, tweede aspect
  • Straal 3 : Actieve Intelligentie, Heilige Geest, Stralende Heerlijkheid, 3de oog discipel/ Persoonlijkheid (zonnevlecht aspirant), derde aspect
  • Straal 4 : Harmonie door conflict (macht), vierde lagere aspect van eerste hogere aspect
  • Straal 5 : Concrete kennis (wetenschap), vijfde lagere aspect van tweede hogere aspect
  • Straal 6 : Abstracte Idealisme, zesde lagere aspect van derde hogere aspect
  • Straal 7 : Ceremoniële Magie, zevende aspect van lagere vierde aspect van eerste hogere aspect

5de openbaring : wanneer de energie van het licht van alle 7 stralen zich kan uitdrukken door middel van de 7de straal (Ceremoniële Magie), kan het hoogste aspect van het Goddelijk Licht doordringen tot in het stoffelijk gebied. Ceremoniële Magie : de energie die orde brengt en op magische wijze geest en stof samenbrengt wat leidt tot hoog punt van verenigde activiteit binnen menselijke aangelegenheden en ineenvloeiende samenwerking.

Procedure voor manifestatie van ‘opperste Licht’ wanneer kortstondig punt van Synthese wordt bereikt en de 7 Energieën versmolten worden tot één krachtig Licht. 7 energieën hebben altijd verenigend het “opperste licht” geschapen op hoogste gebieden van Goddelijke Uitdrukking, echter het openbarende Licht vindt slechts plaats wanneer de 7de straal werkzaam is en zich manifesteert in de 3 werelden en daarom noodzakelijk op de 7de of stoffelijk gebied.

De Ingewijde bereikt steeds verder sferen van ‘lichtend bewustzijn’ dat leidt tot nieuwe openbaringen en tot Bemiddelaar van Licht.

Het doel van inwijding is samengevat in de 5de openbaring voor de mensheid : “Wanneer het licht van de zeven stralen samenvloeien met de zevende straal, kan het Opperste Licht worden gekend

Straal 1 : Wil en Macht, God, eerste aspect
Zich zelf uitdrukkend van leven door gebieden tot aan de dood. Wil-tot-leven tot aan Wil-tot-dood

Straal 2 : Liefde en Wijsheid, Zoon, tweede aspect
Leven door alle delen heen en door elk aspect van openbaring. Overvloedig leven

Straal 3 : Actieve Intelligentie, Heilige Geest, 3 aspect
Verzamelen in de vorm, loslaten door weggooien en kiezen van andere vorm. Begoocheling

Straal 4 : Harmonie door conflict (macht), vierde lagere aspect van eerste hogere aspect
Strijd als vertoning van macht met hetgeen dat aandient en mist hierdoor het strijdloos middelpunt, de Ene in het midden, het Zelve.

Straal 5 : Concrete kennis (wetenschap), vijfde lagere aspect van tweede hogere aspect
Afscheiden en scheiding veroorzakende handelingen door gedachtenkracht om het middelpunt te bereiken wat niet lukt.

Straal 6 : Abstracte Idealisme, zesde lagere aspect van derde hogere aspect
Lief hebben van zich zelf en anderen in alle vormen en in alle andere objecten bleken zich zelf te zijn.

Straal 7 : Ceremoniële Magie, zevende aspect van lagere vierde aspect van eerste hogere aspect
Scheppen met geestelijke aandacht in de vorm via stof.
Alles wat aandacht krijgt en ontvangt dat leeft.
Alles wat geen aandacht krijgt en ontvangt dat sterft.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel