Corrigeren – Vergeven -Verzoenen

Het ego vindt het zinnig om de ander op fouten te wijzen en te corrigeren. Zo denkt het ego bestaan te hebben en het voelt fijn om de ander daarvoor te gebruiken. Het is een vorm van macht over anderen, zonder zelf macht, eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het ego verleidt!

Het ego is niet zinnig en heeft het altijd mis aangezien het niet op Waarheid berust. Het is altijd incorrect, niet waar. De Heilige Geest corrigeert niet!

Dus iemand corrigeren of verbeteren komt niet uit het luisteren naar de Heilige Geest, echter dat komt door te luisteren naar je eigen ego. Het ego heeft het altijd mis!

Als het gebeurt, zegt dat wat over je eigen ego die de drang heeft de ander te corrigeren. De Heilige Geest berust op Waarheid en neemt geen vergissingen waar. De Heilige Geest kent trouwens überhaupt het ego niet.

In plaats van te verbeteren of te corrigeren, is het de taak te zeggen dat het juist is, want de mens is Gods Zoon.

Wanneer je überhaupt op vergissingen reageert, luister je niet naar de Heilige Geest en luister je naar je ego, dus corrigeer niet en zo ontwijk je je eigen correctie!

Als je je broeders vergissingen waarneemt en accepteert, accepteer je ook de jouwe.

Als je jouw vergissing wil overdragen aan de Heilige Geest, moet je dat ook doen met de zijne.

Je leert door te onderwijzen: als je denkt dat hij mis is, veroordeel je je zelf. Je valt je zelf dan aan. Je kunt je zelf niet corrigeren, dus ook je broeder niet. De ander kun je niet veranderen, alleen aanvaarden hoe de ander is.

Vergissingen van wie dan ook waarnemen en erop reageren alsof ze werkelijk zijn, is ze werkelijk maken voor je zelf en je zelf aanvallen!

Vergissingen berusten niet op waarheid, dus zijn ook niet waar. De prijs van corrigeren is de weg kwijt raken door het luisteren naar de verkeerde gids.

Corrigeer dus nooit! En zie alleen de Waarheid via de Heilige Geest en je vergeeft alles in jou en je Broeder: dat is Verzoening!

Verzoenen, is ongedaan maken van eigen overtuigingen

Verzoening is het voorbij zien achter de vergissing (dat wat lijkt te zijn), vergeet, vergeef en accepteer de ander als je Broeder.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel