Het Woord : Geestelijk wapen

In Den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
….en het Woord is vlees geworden. Hebreeuws woord voor vlees is boodschap.

Het brengt ons een mededeling, een boodschap uit gene zijde in ons zelf uit dat deel dat het onbewuste kan worden genoemd.

Het Woord is in feite gevormde geestelijke energie die door de geest wordt voortgebracht, die door de geest wordt ontvangen. Het is de kracht van het geestelijke dat werkt op niveau van mensheid of hiërarchieën (Witte Broederschap).

Deze kracht, is het krachtigst en heeft de mogelijkheid zich te vormen en daarbij materie te vormen en te vervormen. Het Woord (Olam Atsjiloet) gaat altijd vooraf aan scheppen (Olam Bria), schepping in alle vormen die denkbaar zijn (Olam Yetsira), schepping in de geest (Olam Yetsira) en schepping in de materie (Olam Assia).

Alle bronnen door God en door de Goddelijke Kracht zijn doordrongen van deze ene energie, het Licht, Levensenergie. Alle zieners zijn waarheidsprekers met uitspraken berust op waarheid en te herleiden naar de bron.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel