Waarheid

Iets is waar als het op alle niveaus waar is, dus deelbaar is.

Waarheid beperkt zich in de wereld van het aardse, het tijd-ruimtelijke en is dus niet waar daar het vanwege dualiteit vorm kan worden gegeven of niet.

De mens zelf kan vanuit eigen autoriteit ‘eigen waarheid’ leven en eventueel via gedrag (of niet) tonen en naar handelen (of niet).

Het is namelijk aan de ander of en hoe te reageren of niet.

(On)waarheden, (on)redelijkheden, (drog)redeneringen, waarheid/leugens etc. zijn allen even veel waard als de grondslag uit eigen waarheid is (intentie).

Uiteindelijk zal altijd waarheid tot uitdrukking komen.

Dat is waar! 

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel