Wat nu?

Elk levend wezen is onderworpen aan de Kosmische Wetten waaronder de Wet Oorzaak en Gevolg, beter bekend als Karma.

Jij hebt het te doen hier in Nederland. Degene geïncarneerd bijvoorbeeld in Afrika of America, heeft het daar te doen. Het Karma op wereld, land, familie en individueel niveau heeft ieder uit te werken. Karma is nooit te ontlopen en ook niet overdraagbaar. Nu in deze tijd dat het versnelt lijkt te gaan, volgen de gebeurtenissen elkaar snel op en werkt Karma snel uit. Het moet snel uitwerken om ruimte te maken voor de meer ontwaakte mens. Vandaar dat reinigen in deze transitie periode zinvol is.

“Niets dat tot de Geest komt maakt Hem onrein. Hetgeen dat uit de Geest komt, maakt Hem onrein.”

Het is dus zaak goed te zijn voor je zelf, bewust handelend vanuit het reine en om in het reine te blijven (Karma-oplossen in plaats van opbouwen), goed te zijn voor je naasten, de Mensheid en het Geheel, dan is het Geheel, de Mensheid, goed voor jou!

Je hebt keuzevrijheid. Vertrouw je hart en je energie is zuiver genoeg om daarin te staan, dat te leven, te tonen en te verspreiden.
Houd het daarbij. Dat is de weg.

🙏⭐☀️💫

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel