Geleide Meditatie

Indien nodig kan een handreiking om dieper in en door je belevingsswereld te gaan worden aangeboden in de vorm van een Geleide Meditatie.

  • À la Carte : regelmatig komt het voor dat tijdens de Geleide Meditatie het benodigde komt waardoor een op maat gemaakte Geleide Meditatie ontstaat dat voor jou noodzakelijk is.
  • Karma diagnose” : samen wordt terug gegaan via de bewandelde levensweg naar het begin tot en met de conceptie om te doorschouwen wat gezien en/of gevoeld mag worden aangereikt door je gidsen en begeleiders. Dat wordt meegenomen terug via je bewandelde levensweg om zo eventuele blokkades, gevolgen van beproevingen te kunnen helen.
  • Heling en genezing : samen gaan we door tot je kern via jouw fijn- en grofstoffelijke omhulsels voor schonen en reinigen. Vaak vertellen begeleiders en gidsen je nog wat zodat je inzichten ontvangt en herziende visie kan verkrijgen.
  • Licht Meditatie : in deze tijd van angst, paniek en waanzin, is het zinvol om je leven compact te (be)houden en je zelf te beschermen door Licht, Liefde en Wijsheid, zodat je meer in je Macht staat dat uitdrukt als kracht. Deze Meditatie kan je opnemen, zodat je thuis of waar dat ook zelf kan doen om zo je zelf wat te wortelen en te gronden, en je zelf kan beschermen tegen ongewenste zaken en leiding blijft ontvangen.
  • Zelf-verwerkelijking : deze geleide meditatie wordt gefaseerd opgebouwd van lichaams-bewustzijn met aarden, via zelf-bewustzijn, naar verbinden met het Geheel waaronder de gidsen. Uiteindelijk zal je wat zelf-bewuster zijn en bent wat meer je zelf beschermt door Licht, Liefde en Wijsheid, zodat je meer in je Macht staat dat uitdrukt als kracht.
  • Geleide Meditatie als een krachtigere vorm van “regressie therapie“.

Het is en blijft lastig te verwoorden wat er tijdens de Ont-moeting als Geleide Meditatie gebeurt. In ieder geval gebeurt het benodigde, hetgeen dat komt, dat komt, ook wordt dat niet altijd waargenomen en doorvoelt. Echter je zal merken dat tijdens en na de Geleide Meditatie een verandering in je is waar te nemen.