Geloof, Oud Weten, gesproken Woord

Eerst was het Woord

Sinds de mens bewust op aarde leeft, gelooft de mens. Het begon toen ‘de eerste mens’ Adam werd genoemd. Adam (Hebreeuws voor mens) verbindt de Eenheid met de orde waarbinnen we leven in deze tijd-ruimtelijke wereld of te wel aardse 3 dimensionale wereld. Dat is wat Adam symbolisch betekent vanuit het Wezenlijke. Adam kan alleen verschijnen in deze aardse wereld via de vorm: Eva (Hebreeuws voor ‘vorm’, vrouw). Vandaar ook dat Eva uit de zijde van Adam komt (de heup en niet de rib, de sefirot Hod in de kabbala levensboom). Vanuit het wezenlijke ontstaat de vorm, de veruiterlijking in deze aardse wereld. En niet anders om! Er is geen enkel verband of binding tussen de vormen in deze aardse wereld.

De mens van nu geïncarneerd herinnert zich dat. De mens die via de vorm (Eva) uit het Paradijs wordt gegooid na het zich (Adam) laten verleiden om de Vrucht in de vorm te willen hebben, waardoor Eva en het wezenlijke, het Geestelijke (Adam) zonder zeggenschap wordt meegesleurd. Het is aan de mens om het Paradijs te herinneren, echter de mens met haar oog gericht op materie, heeft gekozen voor de vorm. De vorm leidt tot lijden. Uiteindelijk beseft de mens door lijden, pijn, ervaren, dat er tegenstellingen zijn, en dat zien, ervaren, onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, tegenstellingen te wegen, en uiteindelijk niet te kiezen tussen de tegenstellingen, maar te kiezen voor aandacht, is de weg terug naar de Bron in de vorm van het Paradijs en zelfs verder Hetgeen Dat is achter het Paradijs.

Echter de mens is afgesloten door de verleiding hier op aarde van het uiterlijke vorm. In Genesis wordt Eva (de vorm) verleidt door de slang. Het dier dat in zijn eigen staart kan bijten wat resulteert in de mens dat de mens door het uiterlijk wordt verleid en vervolgens in een patroon vast komt te zitten. Zelfzuchtigheid en hebzucht kan toe nemen en zelfs leidend worden: negatieve gedachten hebben de overhand, Satan is de baas. De ogen gericht op zelfzucht, op begeerte, op hebben, op bezitten, op het willen dan worden muren om zich heen gebouwd door de zelf gemaakte gedachten. De mens raakt in een roes. De mens wordt blind. De mens leeft eenzijdig. De mens heeft zich zelf afgesloten voor de Bron, de Oorsprong, het Geheel. Deze gedachte-muren kunnen leiden tot disharmonie, onevenwicht, onbalans dat uiteindelijk vaak leidt tot ziekte.

Toch herinnert de mens dat zijn Oorsprong elders is. In ieder geval niet in deze aardse wereld. Een mens die droomt en bewust kan herinneren of zien dat hij of zij heeft gedroomd weet dat er meer is. Zo ook met gelovigen. De meeste gelovigen weten dat er meer is en dat hun oorsprong elders is. De oorsprong is of zit in God, onze Bron, in het Grote Geheel, in het Onnoembare, in יהוה, in JHVH, in Jahwehin Allah, in Maria, of andere benaming. Welke benaming het ook is, er is een God gezamenlijke God welke onnoemlijk allesomvattend is met tevens nietig kleine nederigheid. In dit Onnoembare Wezen hebben wij ons Leven, ons bestaan waarin wij handelen en dingen doen.

In den beginne of in hoofdzaak of in het Hebreeuws ‘Bereshit’ geeft al aan dat er eerst het Woord was, toen duister waaruit het Licht kwam, volgens de dagen van het Scheppingsplan waarna de Schepping volgt via de mens. Het eerste vers in de Bijbel luidt: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. In het Hebreeuws klinkt het vers zo: ‘Bereshit Bara Elohim et HaShamayim we’et Ha’Aretz’ – בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵתָּׁמהַשִם וְאֵת הָאָרֶץ

Genesis, het eerste verhaal van de Pentateuch (eerste 5 verhalen van de Bijbel) geeft de fasen weer hoe onze wereld geschapen wordt. Dit ligt onder andere vast in de Thora. Het geeft weer wat het mensbeeld van de mens is en hoe de mens is geschapen. Het geeft weer hoe de mens als Geestelijk wezen via de verschillende werelden, verschillende bewustzijnsstadia hier op aarde zich manifesteert. Dit Woord opgeschreven in de Pentateuch (Thora), wordt ook door verteld via de Mondelinge Thora.

“Het geschreven Woord is dood, het gesproken Woord’ Leeft!!”

Ieder kan via zijn innerlijke luisteren naar het gesproken Woord. Dit is ongeacht welk Geloof je hebt of aanhangt. Geloven en Religies zijn afgeleiden van onze Bron vorm gegeven door de geschiedenis gemaakt door de mensen. Het is zo gevormd, terwijl de Oorsprong, de essentie, het wezenlijke, het Geestelijke onverandert wacht op de mens die zich openstelt dat God (of welke benaming ook) hem of haar komt halen om verder te verlichten. Geloof, vertrouwen en houding zijn de sleutels hiervoor.

Het Gesproken Woord wordt ook de ‘Oude Geschriften’, ‘Oud Weten’ genoemd. Het Gesproken Woord wordt verteld en een Broeder ontvangt het Woord waardoor beiden het leven ervaren. Een Broeder heeft contact met Gene Zijde, de Geestelijke Wereld, onze Begeleiders, en kan als intermediair of als boodschapper optreden. Op deze manier kan via een ander, een Broeder, zien en weten wat er is. Je ontmoet dus in iedereen je zelf en elke broeder die je ontmoet heeft je wat te vertellen over je zelf. “Liefde voor zich zelf, in anderen, en elke mogelijke vorm blijkt liefde voor zich zelf te zijn” (6de Straal). Dit is geschapen vanuit de Oorsprong, dat is altijd geweest, nu en altijd.

Het Gesproken Woord wordt uitgedrukt via het levende Woord, via Oude Numerologie, via een leefwijze volgens Kabbalah of zoals de Essenen ooit leefden Yeshua, יְהוֹשׁוַּע, beter bekent als Jezus, was een Esseen. Het Gesproken Woord drukt zich ook onder andere uit via de Tarot. Met de Tarot, יהוה, een groot Mirakel van de Mensheid kan vanuit deze aardse wereld de boodschap vanuit het Gesproken Woord worden uitgedrukt en medegedeeld.

Geleefd Weten

Als niet religieus persoon, niet gelovig opgevoed ben ik door een crisis in 2013 eruit gebroken waardoor alleen Aanwezigheid over was. De Verbinding met en in de Geestelijke Wereld was bekrachtigd. Deze crisis, het kruisigingsverhaal op mijn manier onstuimig geleefd, was noodzakelijk om al het oude te laten en het Nieuwe te scheppen. Het Gesproken Woord, het ‘Oude Weten’, het Wezenlijke weten, kan zo via mij de wereld in worden gedragen als beAntwoording op je hulpvraag. Dat is de Vrucht die het mij heeft gebracht en die ik dankbaar dienstbaar breng aan mijn broeders. In de Ont-moeting met jou kan je dat ervaren en het kan je helpen met inzichten, doorschouwen, verkrijgen van herziende visie en de stappen op je levensweg.

Dank voor je aandacht en hoop je te Ont-moeten.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel