Ziek-zijn

De zieke is die wereld, de bruid, die naar de Hemel verlangt, de bruidegom. Alleen de zieke kan ervaren wat verlossing is. De zieke is de uitverkorene tot deze vreugde. Uitleggingen van ziekte zijn pogingen om een samengesteld geheel van verschijnselen met behulp van maar één werkelijkheid te meten (met de maatstaven van deze werkelijkheid). Echter ook de maatstaven van het wezenlijke drukken zich hier uit.

Het lichaam wil leven, is zelfhelend, wil niet ziek zijn en wil altijd zichzelf herstellen en wil beter worden. Ziekte is disbalans. Disbalans heeft als oorzaak een geestelijke. Geestelijke oorzaak is uit evenwicht, uit harmonie, in onbalans. Elk mens heeft zelf-helend vermogen in zich.

Oplossing is de zieke ziek te laten en als bezoeker / broeder van beide werkelijkheden de wereld van de zieke te begrijpen, zijn woorden te spreken, zodat de gene zijde werkelijkheid bij de zieke kan worden herinnerd.

Hij wordt dan de gezonde hele zieke. Dat wordt ieder toegewenst en brengt uiteindelijk de verlossing. Hij zal vruchtbaar zijn en een nieuw leven voortbrengen. Zijn leven zal een weg zijn, van halte tot halte en steeds verder vernieuwen, tot het hem over de grenzen heen voert en hij de zin van zijn leven en van zijn wereld te weten komt. En dan zal hij zien, dat alles zeer, zeer goed was (Genesis, Pentateuch).

Ziekte is een manier van leerschool, een manier van inzicht met doorleven.

Elke bron van ziekte is geestelijk. Ziektevelden of te wel storingsvelden komen enkel voort uit een wrijving tussen tegenstellingen waardoor een negatieve energie overheerst, die men kan doorleven, waardoor men eventueel kan genezen, indien deze ziektevelden niet zijn ontstaan door karmische ingeving bij geboorte waardoor ze in de genen is vastgelegd en men ze in een mensenleven moet doorleven om tot een bepaald inzicht of bepaalde overtuiging te komen.

Een zevental Wetten vormen de grondslag van het ontstaan van ziek-zijn:

Wet 1 : alle ziekte is gevolg van geremd zielenleven : de niet-geïntegreerde persoonlijkheid dat zich niet laat leiden door de ziel.
Achterhalen het openstellen van de remming.

Wet 2 : ziekte is product van karma van individu, karma van groep/natie en karma van de fysieke wereld, 4de natuurrijk (planetair karma). Achterhalen oorzaken als bron van de veruiterlijkte ziekte.

Wet 3 : ziekte is gevolg van fundamentele centralisatie van levensenergie van de mens: het punt waar dagbewustzijn mens op richt zonder te verdelen naar andere centra, daar bundelen de krachten van levensenergie.
Achterhalen brandpunt van bewustzijn.

Wet 4 : ziekte is zowel stoffelijk als psychologisch geworteld in het goede (wil-ten-goede, hoofd), het schone (hoedanigheid, hart) en het ware (waarheid, keel). Het levens (kruin) zaad dat wordt verstrooid en via de vorm tot uitdrukking komt. Ziekte is slechts vervormde weerspiegeling van Goddelijke mogelijkheden. Het is gevolg van wrijving tussen de ziel en de persoonlijkheid. Het punt van wrijving zijn de ogen van de patiënt gericht en het is aan de genezer de neerwaartse ogen op te heffen door te genezen. Het geestelijke of derde oog richt zich dan op de helende kracht en alles wordt goed.

Wet 5 : als de opbouwende energieën van de ziel in het lichaam werkzaam zijn, dan is er gezondheid, zuivere wisselwerking en een juiste werkzaamheid. Wanneer de bouwers de Maan-Heren zijn met degenen die onder leiding van de maan werken en op bevel van het lager persoonlijke zelf, dan volgt slechte gezondheid, ziekte, en dood. Innerlijk bepaalt de oorzaken in het etherisch lichaam en lichaam. Het automatisch stoffelijk lichaam is geen beginsel, alleen een ontvanger. Het reageert automatisch op het langzaam ontplooiend bewustzijn in alle natuurrijken.

Wet 6 : wanneer leven of energie onbelemmerd stroomt en in de juiste richting wordt geleid naar zijn punt van neerslag (de daarmee in verbinding staande klier), dan reageert de vorm en slechte gezondheid verdwijnt.
1 : etherisch lichaam
2 : 7 centra die levensbeginsel energie doorgeven als de 7 krachten
3 : nadi’s
4 : zenuwstelsel
5 : endocriene klierenstelsel
6 : bloedstroom met hormonen
7 : onderling gebonden geheel dat Goddelijke openbaring is van de geestelijke mens in welke incarnatie ook en op elk punt in de evolutie.
Levensstroom (via het bloed) en bewustzijnsstroom (via zenuwstelsel) doordringen en bezielen, dus deze gehele verzameling stelsels. Als genezing/genezer wordt via het levensaspect gewerkt en niet via het bewustzijnsaspect.

Wet 7 : volmaaktheid brengt onvolmaaktheid aan de oppervlakte. Het goede verdrijft altijd het kwade uit de vorm van de mens. De werkwijze, gebruikt door de Vervolmaakte Ene en door het Goede aangewend, is geen schade-veroorzaken. Dit is niet negatief, maar volmaakt evenwicht, een volledig inzicht en Goddelijk begrip.

Voor meer informatie : Klachtbehandeling – Heling – Armand Lavèn (armandlaven.com)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel