Zoon van God

Essentie is dat de mens gaat zien dat ie een Wezen is, Geestelijk, een bewustzijn in een Denkvermogen. Een Geestelijk wezen met omhulsels, zeg maar met een lichaam van een primaat (“een apenpak“), wat noodzakelijk is als instrument om in de 3D-wereld te kunnen handelen. Deze omhulsels zijn van de Planeetlogos Aarde zelf, dus gevormd door aardse materie. Gevallen engelen, astrale wezens en demonen kozen en kiezen voor materie en de mens met ogen gericht op de materie, verblind door angst is vatbaar om door dit soort wezens te worden beïnvloed. Sinds de mensheid in deze vorm, is dit gaande.

De gevolgen van elke oorzaak moeten worden uitgewerkt: Wet van Oorzaak en Gevolg, Karma. Deze wrijving is nodig om die oude energieën te verwerken en te neutraliseren, dit geldt voor de mensheid zelf, groepen, families en natuurlijk het wezen in de omhulsels geopenbaard als individu.

De mens zal door het lijden, ervaren, herziende visie krijgen en inzichten. Het zal leiden dat zijn ogen meer uit de materie gaan. Een mens ontwikkelt en groeit, dan komt het besef dat de mens een wezen is, God is, de Zoon van God is.

Dat zien, is de echte Eerste Inwijding nemen zoals Yeshua, Jezus kwam vertellen.
Dat leven en zo tonen maakt een Goddelijke wereld opdat God in en door de Zoon geboren is en zo openbaart. Yeshua moest sterven door kruisiging zodat God op deze wereld geboren kan worden via de mensen van nu die worden wie ze werkelijk zijn.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel