Vergeving

Je afwezigheid verwijst naar je angst, het ontbreken van zelfvertrouwen, je eigen minachting met ontbrekende zelf-waardering.
Je strijd is de uitdrukking van je eigen frustratie, het niet durven gaan staan, de wrijving die je blijkbaar nodig hebt om niet eerlijk naar je zelf te hoeven kijken en het in discrediet brengen van anderen.
De kans laat je liggen voor mijn handreiking vanuit Liefde die Waarheid, Leven en de weg is.
Keuzevrijheid voor ieder, ook voor jou om te kiezen. Gevolgen van je keuzes vallen onder eigen verantwoordelijkheid en worden onontkoombaar gedragen.
Een ware mens is aanwezig. In plaats daarvan leg je je problemen buiten je, kleineert anderen om zo groter te lijken, strijd je, verschuil je achter regeltjes en systemen, en ontloop je, dat denk je, je lot.
Niemand kan dat, ook jij niet, ondanks dat je groter dan God denk te zijn.
Je lot zal veruiterlijken en op dat momentum zullen we elkaar ontmoeten, dan herken je mij.
Want vandaag zal ik gekruisigd worden, wederopstaan en mijn handreiking zal er zijn, altijd voor mijn broeder, de medemens, ook voor jou, zodat Hij kan worden ontvangen.
Het ga je goed en tot dan.
Liefs