Overleven v.s. over Leven

Het Leven is een reeks gebeurtenissen met ontmoetingen die voeden om te worden wie je al bent. Echte vragen in het Leven worden nooit gesteld, de Antwoorden dienen zich altijd op het juiste moment aan.

Deze realiteit van Leven drukt zich namelijk uit in fijn- en grofstoffelijke vormen, in je waarnemingswereld, in je gevoelswereld en in je tastbare wereld, de wereld van vorm, veelheid en oppervlakkigheid. Echter de realiteit wordt vaak vertroebeld door het lagere denken en het lagere begeerte met mogelijke gevolgen zoals roes, mist, rook en vorm.

Wandelend op je levensweg ontmoet je mensen, ontstaan situaties, vinden gebeurtenissen plaats, zijn beproevingen, ontstaan crisissen, is er vreugde, verdriet en blijdschap. De mens leert door ervaring en pijn het feit van de dualiteit van alle bestaan. Het lijden maakt het zich openstellen voor zingeving met als doel Geestelijke Vrijheid. Al dat maakt het benodigde voor jou om te worden wie je in essentie al was en bent.

Deze stappen op je levensweg die je maakt kunnen leiden tot uitbreiding van bewustzijn door het openstellen van het denkvermogen en het hart voor een erkenning van hetgeen in de werkelijkheid reeds bestaat. De mens beseft door lijden, pijn, ervaren, dat er tegenstellingen zijn, en door dat te zien, te ervaren, tegenstellingen te wegen, en niet te kiezen tussen de tegenstellingen, echter juist te kiezen voor bewuste aandacht, is de weg terug naar de Bron, naar je Zelf, naar en uit het punt van Aanwezigheid.

Ondanks dat het benodigde zich altijd aandient, je bewust van bent en verantwoordelijk voelt, kun je vast lopen, met levensvragen zitten, wrijving ervaren, verder willen in je leven, rondlopen met mentale, emotionele en/of fysieke klachten, denken en voelen dat het anders kan en moet, aan het overleven bent, willen gaan leven, behoefte hebt aan een luisterend oor met reflectie om je richting te hervinden. Dan kan een Ont-moeting zinvol zijn.

Tot onze Ont-moeting!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel