Dankbaar

Dankbaar, dat Licht is
Dankbaar, om licht te stralen

Dankbaar, dat Liefde is
Dankbaar, om deze Liefde als liefde door te geven

Dankbaar, dat Waarheid, het Woord van God als Wil is
Dankbaar, om door deze Wil te laten leiden

Dankbaar, dat Energie als Kracht is
Dankbaar, om deze energie als levens-kracht te leven

Dankbaar, dat de Wetten van God zijn
Dankbaar, om deze wetten als orde als aardse leven te ervaren

Dankbaar, dat Bewustzijn is
Dankbaar, om Zelf-bewust te zijn als Wezen

Dankbaar, dat Kennis is
Dankbaar, om via intuitie deze Kennis als Tegenwoordige Wijsheid te delen

Dankbaar, om Zoon van God te zijn

Dankbaar, om te Leven met daarin de Continue Eeuwige Aanwezigheid en de vreugde en plezier in mijn lichaam te ervaren

Dankbaar, om dit alles in mij te laten zijn en mijn hulpvragende broeder op zijn levenspad te dienen

Dankbaar, om met jou, als broeder en tevens Zoon van God, te delen

Dankbaar om dit nu te uiten op dit moment hier in volledige Aanwezigheid

Dank voor je Aandacht

Amen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel