De Dood

Drempel dood is een eenvoudige stap naar het leven zelf. Enige verschil is de (on)bewuste inademing. Dus adem bewust in dan komt het leven naar jou waarna je het leven bent (wat je al bent/was). Zo ga je meer het Onvergankelijke leven in het vergankelijke.

De vlucht van de Ziel uit het lichaam is geen straf voor degene die dat beleefd. Het uur van de dood is meestal vastgesteld door de overledene zelf, in andere tijden, in andere werelden. De redenen en de datum zijn de consequenties van vele daden in het verleden.

Terugroepen van een Ziel naar aarde is niets anders dan ingrijpen in het lot van iemand. Een Ziel die haar weg naar het rijk vliegt waar zij thuishoort, volgt slechts trouw haar weg naar de hoogste verwerkelijking van het Doel. Er bestaat geen onrecht, alleen toepassing van subtiele wetten.

Indien om welke reden dan ook dat iemand er niet meer zou moeten zijn, omdat het karma op Aarde is beëindigd en de levensles niet meer nodig is, het leven ook wordt beëindigd.

Net als tijd en afstand, is dood een gedachte. Angst voor de dood komt doordat het onbekend is, ongrijpbaar en niet controleerbaar. Het maakt niet uit of men angstig is voor de dood of niet, het is onvermijdbaar, niet te vermijden en niet op te lossen.

Energie insteken kost energie, kost kracht en beperkt visie. Gebruik de energie om de kennis te verkrijgen door inzichten in wat schuilt achter de verschijnselen van ervaringen om te gaan zien dat alleen fysieke dood bestaat en Geestelijke dood niet. Dan is de angst voor de dood verdwenen.

Angst voor de dood is liefde voor de vorm: onze eigen vorm, vormen van hen die we lief hebben en de vorm van onze vertrouwde omgeving. Deze liefde van vorm druist in tegen de Geestelijke werkelijkheden.

Er is eigenlijk geen dood, wel geloof in de dood.

Je verlaat de wereld niet door de dood, maar door het verlaten van waarheid.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel