Ont-moeting Uitgebreid ToegeLicht

Welkom!

Geleid ben Je naar deze website. Vanuit keuzevrijheid kies je en neem je je verantwoordelijkheid voor jouw Zelf.

Mijn handreiking leest de mens en begeleid het proces van menswording vanuit bewustzijn en geest vanuit het Geestelijke. Dit gebeurt in Verbinding tijdens de Ont-moeting waar je hulpvraag vanuit verruimd bewustzijn buiten ruimte-tijd wordt be-Antwoord eventueel gecombineerd met een kaartlegging en wordt afgesloten met een handlegging.

Je kan kiezen voor een Ont-moeting face-to-face op locatie in ‘s Hertogenbosch of in Apeldoorn, of op afstand via telefoon, Zoom of Microsoft Teams.

Een Ont-moeting is vrijwillig, echter begeleiding van menswording is niet vrijblijvend en een serieuze zaak. Daarom wordt geen vergoeding gevraagd, echter je bent vrij te geven wat je het waard vindt als verzilvering van de wisselwerking.. Tenslotte gaat het om jou!

Hieronder staat een uitgebreide toe-Lichting van een Ont-moeting.

Opmerking vooraf

Zelf ben ik voorstander om zo min mogelijk woorden te gebruiken daar elk woord of zin iets tracht te benoemen en daardoor andere zaken mogelijk uitsluit en onderscheid. Bedenk dat woorden de ware betekenis slechts beperken en begrenzen.

Aanleiding

Aanleiding van een Ont-moeting is meestal dat je tegen een aantal zaken aan loopt in je dagelijks bestaan. Alles wat gebeurt op je levensweg, niets meer dan een reeks volgordelijke gebeurtenissen, heeft jou iets te vertellen. Het gaat niet alleen om de uiterlijke vorm van deze zaken, situaties, symptomen en/of signalen waar je tegen aan loopt of mee te maken hebt. Het gaat juist om wat er als boodschap in verpakt is: het inhoudelijke, het wezenlijke dat zich schuil houdt achter of in de vorm. Deze inhoud heeft jou iets te vertellen om te gaan zien, er sterker van te worden, om te helen, om te ontwikkelen, om te groeien, om op te lossen, om zo meer je zelf te worden. Het gaat dus niet alleen om de buitenkant, de vorm, echter juist wat achter deze situaties, symptomen en/of signalen zit.

“De boodschap, het wezenlijke is verborgen in de vorm en weerspiegeling van jou!”

Wat vertelt het?

Dat verpakte heeft jou iets te vertellen wat je door te zien en te ervaren echt ‘kan oplossen’, inzicht kan ontvangen, herziende visie kan verkrijgen, waardoor je een stap richting je zelf maakt. Hierdoor ga je anders zien, ga je bewuster ervaren en doorschouw je beter wat het leven jou te vertellen heeft. Je ontwaakt verder en wordt meer je zelf, je komt meer in je ware kracht en leeft meer je leven.

Niet meer moeten, ont-moeten, Ont-moeten

Vanuit het Geestelijke met open blik en Alwetenheid wordt je bijgestaan in je proces van menswording vanuit bewustzijn en geest. Mijn handreiking is trachten de mens, je richting te belichten en te ontsluiten tot zich Zelf. Tijdens de Ont-moeting vanuit Verbinding in het Heilige moment wordt je geholpen je werkelijkheid in twijfel te gaan trekken. Openen van de denkgeest is altijd een verandering in het waarnemen van interpersoonlijke relaties die je daartoe in staat stelt. Mijn handreiking versnelt dit proces.
Het is hulp bij menswording om je denken over de realiteit van illusies te veranderen. Het is belemmeringen over de waarheid weg te nemen. Het beoogt je te helpen bij vastgeroeste waansystemen op te geven en je te laten beginnen de valse oorzaak-en-gevolgrelaties waarop dat berust te heroverwegen. Ieder kan opnieuw de oorzaken opnieuw overdenken en die de juiste waarde leren verlenen, ook jij!

Heilige Moment

God heeft ieder een Leraar gegeven wiens wijsheid en hulp kan leveren. In de Ont-moeting is de Heilige verbinding waar de Heilige Geest wordt uitgenodigd binnen te treden en daaraan Zijn eigen groots geschenk van Vreugde te geven. Dit geeft herziende visie en inzicht. Tevens wordt gericht gekeken naar jou, waarop je ogen zijn gericht, wat je bezig houdt, wat je werkelijke hulpvraag is, wat je nu nodig hebt verder te komen, wat nu in jouw wereld speelt, wat wordt verteld en wat je nu nodig hebt.

Je zal antwoorden krijgen op je (levens)vragen vanuit het Geestelijke, het wezenlijk oogpunt buiten ruimte-tijd op een levendige manier gebracht, zodat je inzicht kan ontvangen, een herziende visie kan krijgen, bewuster zal worden, meer en anders zal gaan ervaren, en tevens zal je meer inzicht gaan krijgen in wat het leven jou te vertellen heeft en eigen keuzes daarin.

Aanreiking in Ont-moeting

In de Ont-moeting wordt het volgende aangereikt afhankelijk wat je hulpvraag is, wat de behoefte is, wat je te doen hebt in dit leven, de mate van jouw evolutie en wat zich aandient tijdens de Ont-moeting:

  • Elke Ont-moeting is vrij en een Heilige Moment waarin het Goddelijke en het benodigde wordt opgediend.
  • Gesproken Woorden uit een ander vlak zullen aansluiten op reeds gegeven leringen uit de wereld van zingeving: het Geestelijke. Naast wat vanuit het Geestelijke wordt mede gedeeld, is er ruimte voor dialoog van mens tot mens voor toepassing in dagelijks bestaan.
  • Geestelijke handreiking gericht op behoefte in je proces van menswording vanuit bewustzijn en geest. Dit gebeurt tijdens de Ont-moeting van zelf en afsluitend wordt een handlegging gedaan.
  • Intuïtie à la carte : Handreiking van zicht in je levenspad, persoonlijkheid, karma, doel in je leven, etc. zodat je inzicht en doorzicht kan ontvangen om helder te krijgen wat de bedoeling is van deze incarnatie.
  • Intuïtie à la carte (Keltisch Kruis met Tarot) : Handreiking van zicht wat momenteel in je leven speelt zodat je inzicht en doorzicht kan ontvangen om zo je komend levensjaar helder te krijgen.
  • Geleide Mediatie (krachtigere vorm van regressie) : Met deze handreiking kan dieper in en door je gevoelswereld worden gegaan voor inzicht, herziende visie, en vooral voor reiniging, schoning, genezen, heling, en bescherming. Dit is alleen op afspraak duidelijk vooraf aangegeven en getoetst of het zin heeft. Dit is alleen secondair mogelijk als primair je proces van menswording vanuit bewustzijn en geest wordt begeleid.
  • Klachtbehandeling door heling : luisterend naar je klachten wordt de oorzaak opgespoord en getracht te helen vanuit het Geestelijke en energetisch. Dit is alleen secondair mogelijk als primair je proces van menswording vanuit bewustzijn en geest wordt begeleid.

De Ont-moeting wordt eventueel afgesloten met een handreiking als handlegging of op afstand als Geestelijke aanraking indien er noodzaak is. Een volgende Ont-moeting kan worden ingepland indien noodzakelijk en gewenst.

Het is eigenlijk onmogelijk te verwoorden wat er tijdens de Ont-moeting gebeurt. In ieder geval gebeurt het benodigde ook wordt dat niet altijd waargenomen en doorvoelt. Echter je zal merken dat na een tijdje of na meerdere Ont-moetingen een verandering is waar te nemen in je wereld en je leven.

Het gaat om jou!

Nadrukkelijk wordt gemeld dat hetgeen wordt verteld en besproken tijdens de Ont-moeting niet zo maar moet worden aangenomen als waar door de cliënt. De handreiking is niets meer dan een liefdevolle aanraking met omarming vanuit het Geestelijke, Woorden vanuit ander vlak en reeks attenderingen voor de cliënt om zelf eigen waarheidsvinding te gaan doen, bewust te worden van eigen waarnemingswereld, van eigen gevoelswereld, om zo zelf eigen leven te leven, daaruit keuzes te maken, te handelen en zo te tonen.

“Weet dat alleen datgene wat door innerlijke erkenning en innerlijke leiding wordt gewaarborgd, is een veilige gids voor jou!”

Tot onze Ont-moeting!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel