Willen v.s. Zíjn

De fase van wie of wat is sturend in de aardse wereld : het willen (vanuit het ego, de vorm, de gedachtepatronen, de materie) is leidend of het is uit de Geest, het Geestelijke, de Ziel wat zich in de vorm via de stof zich uitdrukt?

Tip : aanschouw (eventueel via meditatie) waar de drang vandaan komt om iets te doen: aanschouw en vraag is het willen of is het vanuit gevoel, vanuit de intuïtie (kruin met derde oog) dat je leiding ontvangt.

Dit is een proces van gaan doen door te zien, voelen en ervaren waar de switch zit waar de drang van komt. Dat zal altijd blijven dit proces.

Wat daarnaast altijd werkt: doorbreek het Gouden Kalf, dus alle zaken, patronen, handelingen, die repeterend zijn : doorbreek het! Elke keer als je dat ziet, doe wat anders of doe hetzelfde op een andere manier.
Dat zijn vormen om patronen te breken en te veranderen.
De sleutel is bewust worden van hetgeen je doet of gaat doen, dat leidt tot groei en meer aanwezigheid dus uiteindelijk vrij zijn.

Of ‘willen’ of ‘Zijn’ sturend is in het leven drukt zich uit in het Paradijs verhaal (uit Genesis, Pentateuch):

Als Eva (symbolisch voor vrouw, vorm, materie) de verleiding aangaat door de fysieke vrucht te eten, wordt Adam (symbolisch voor Mens, Geest, Aanwezigheid) mee uit het Paradijs gegooid, en daalt af in de lagere aardse wereld. Gevolg is dat de Mens verdringt in het moeras, de materie, maatschappij, en gaat uiteindelijk dood in de stof.

Als Adam via Eva de verleiding weerstaat de fysieke vrucht te eten, komt op den duur de vrucht van zelf (onzichtbaar) waardoor ze samen of te wel de Mens zelf (Adam en Eva zijn samen androïde en dus Mens) fijn in het Paradijs blijven, dus in de Zijn mode zijn en blijven. De Zijn-mode, Dat drukt zich altijd uit in de lagere werelden tenzij ‘willen’ de boel blokkeert, dus uiteindelijk in de aardse realiteit.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel