In den beginne is alles

Alle dingen bestaan in den beginne in dit universum dat door je hart wordt bevroed. Je hoeft alleen de gewenste vorm te geven en het door Liefde en Wil te helpen de deur naar de aarde te openen. Vraag eenvoudig, met de rustige zekerheid van Hem die reeds verkregen heeft. De Ziel van de Vader en van deze wereld weten slechts de taal der eenvoud te gebruiken.

Waarom dus de dingen gecompliceerd maken met de condities die je jezelf oplegt? Menselijke overwegingen veroorzaken eigen beperkingen waardoor de mens zich uitsluit voor het Leven.

De versnipperde energie verwijst naar de materie in ons universum. Tracht het te verzamelen en tot Eenheid, het Oorspronkelijke te concentreren, terwijl datgene Wat ons verschijnt als buiten je, als het Benodigde, met alle mogelijke middelen probeert Zijn acties te ondermijnen. De mens denkt het beter te weten en het leven te vormen, terwijl het Leven de mens vormt.

De zwakheid van de materie houdt de mens niet werkelijk bezig als verleiding of als begoocheling, maar Door de aanwezigheid van materie, kan de mens zijn weg gaan van beproevingen en bevrijdingen om zo eigen vrijheid scheppen, Leven beter te begrijpen en dat dan te leven en te tonen.

Gepubliceerd
Gecategoriseerd als Artikel