Thuiskomen bij je Zelf : Heilige Moment

Als je inziet dat je niets hoeft te doen, heb je uit je denkgeest de waarde van het lichaam weggenomen. Dit Heilige moment, dit ogenblik, aanwezig zijn, dit altaar, deze rustplaats, dit centrum, vanuit hier wordt je gewezen je lichaam zondeloos (zonder pijn, zonder vernietiging) in te zetten en in je bewustzijn wordt een afwezig lichaam ervaren : Mens verbindt het Goddelijke (Vader) met het aardse (moeder) of in Hebreeuws יהוה (Jahweh).
Het lichaamsbewustzijn beperkt. Zolang je je bewustzijn tot zijn nietige zintuigen beperkt, zul je de grootheid die jou omringt niet zien.

Projectie maakt waarneming. Waarneming is gevolg, geen oorzaak. Projectie is gevolg van visie. Dus bewust worden van zich zelf en verbinden met de Christus, geeft de visie van Christus. Laat je herziende visie de visie van Christus zijn.

In de Heilige relatie wordt door de Rede gezien wat die is : gemeenschappelijke staat van denken waarin beiden vergissingen ter correctie geven opdat beiden met Vreugde als één kunnen worden genezen:

  • je staat met je broeder voor de sluier van het Christus gelaat
  • sluier is flinterdun en Vreugde komt tegemoet
  • je wordt boodschapper van Hem en Hem terugbrengen tot Zichzelf
  • de poorten van de Hemel staan open

Zij die illusies uit hun denkgeest laten wegnemen zijn de verlossers van deze wereld, want ze gaan samen met hun Verlosser door de wereld en brengen Zijn boodschap van Hoop en Vrijheid en bevrijding van lijden naar een ieder die een wonder nodig heeft om te worden verlost. De functie van de Heilige Relatie (Verbinding) is het samen ontvangen en te geven zoals je hebt ontvangen.

In het Heilige Moment is leven zo rijk dat eigenlijk niets anders nodig is en nauwelijks concreet uit te drukken is. In dat Moment geeft Heilige Geest een speciale functie (speciaalheid welke wordt gecorrigeerd) in de verlossing die alleen Hij verlossen kan, een rol voor Hem alleen. Het plan is compleet als Hij Zijn functie vindt, deze toegewezen rol vervult om Zich Zelf compleet te maken in een wereld waar incompleetheid de toon aangeeft.

Het wonder dat je ontvangt geef je. Geven is ontvangen!
Wonder is voor iedereen hetzelfde : “Wat van God is, hoort iedereen toe, en is ieders rechtmatig deel”.

Om genezing te kunnen brengen zal de leraar God al zijn eigen vergissingen laten corrigeren. Bij elke kleinste spoor aan irritatie in zichzelf wanneer hij op iemand reageert, laat hij dan ogenblikkelijk beseffen dat hij een interpretatie heeft gemaakt die niet waar is. Keer naar binnen en naar de Heilige Geest en laat Hem beoordelen wat de reactie had moeten zijn. Zo wordt Hij genezen en met zijn genezing wordt Zijn leerling, de mens samen met Hem genezen. Enige verantwoordelijkheid van de leraar God bestaat erin de Verzoening (correctie van vergissingen) voor Zich Zelf te aanvaarden, dan wordt de leraar een wonderdoener.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel