Mentale tevredenheidsillusies

Profeten en wijzen hebben zich geamuseerd met het uitwerken van methoden en technieken om de hoogste eenheid te bereiken. De sporten van de ladder zie je, en niet de ladder zelf. Voor alles zie de mazen van dit net van mentale tevredenheidsillusies. Het mist elke grondslag. Deze mentale tevredenheidsillusies zijn erger dan het gebrek aan liefde, want zij betekenen zelf dat gebrek aan liefde, verkleed als wijsheid. Deze mentale tevredenheidsillusies is niet geleefd weten vanuit doorleefde ervaringen.

De zon van het verstand kan slechts tot zijn gelijken spreken en heeft niets levenwekkends te brengen in deze. Hij vernietigt zich zelf waarna het benodigde wat werkelijk is, kan worden ervaren en doorleefd.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel