Verlossing

Hoe groter het leed, hoe groter de verlossing. Gnosis is ervaringsweten en niet van horen zeggen en/of ergens te hebben gelezen. Ervaring leidt tot inzicht en weten! De Ziel kan zich bevrijden door Inzicht in haar situatie door innerlijk weten (Gnosis). De verlossing van de mens uit de ketenen van de materiële wereld en zijn… Lees verder Verlossing

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Zaaien van bewustzijn : ziekte

Dat men de angst voor ziekte en voor dood verlaat en dat men begrijpt dat ziekte disharmonie is en dat aan de dood niet te ontkomen is. Het is een normaal verschijnsel dat de mens sterft en dat men incarneert en reïncarneert. De geest ontwikkelt, groeit, wordt sterker en krachtiger, leven na leven. Ziekte kan… Lees verder Zaaien van bewustzijn : ziekte

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Krachten schaduw v.s. Licht

Alles wat de wilsbeschikking van de mens boycot, remt, begrenst en onderdrukt, dat is van de krachten van de schaduw. Alles wat dogma is, alles wat beperkend is en onderdrukkend is, is vaak uit deze richting afkomstig en tracht de mens te persen in nieuwe wereldorde met verminderde vrijheid. Dat plan zal niet slagen. Daar… Lees verder Krachten schaduw v.s. Licht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Autoriteit

Roep je zelf uit tot hoogste morele autoriteit in je leven, los van wat anderen daarvan vinden. Alleen op die manier kun je de koninklijke beschikking verwerven over de liefde die in je hart woont en goedheid ervaren. Draag je eigen kruis, dat je als vrij mens dat zelf besluit wat je met je leven… Lees verder Autoriteit

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Vrij zijn

Vrij zijn is zijn. Zijn is. Vrij zijn is. Vrij zijn is vrij zijn om vrij zijn te beperken. Vrij zijn is keuzes maken (keuzevrijheid) en toch is elke keuze een beperking van vrij zijn. Vrij zijn is aanwezig zijn op elk momentum, of een keuze wordt gemaakt of niet, in alle gevallen wordt er… Lees verder Vrij zijn

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Corrigeren – Vergeven -Verzoenen

Het ego vindt het zinnig om de ander op fouten te wijzen en te corrigeren. Zo denkt het ego bestaan te hebben en het voelt fijn om de ander daarvoor te gebruiken. Het is een vorm van macht over anderen, zonder zelf macht, eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het ego verleidt! Het ego is niet zinnig… Lees verder Corrigeren – Vergeven -Verzoenen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Gouden poort – Yeshua

Weet dat alles mogelijk is en dat er een gouden poort bestaat, wijd geopend voor ieder van ons. Een poort van onze eigen kracht, de energie van vrede en kennis, die in ons zelf gevonden kan worden, maar waarnaar we weigeren te kijken. Ongetwijfeld is die kracht te dichtbij om hem te zien. Er is… Lees verder Gouden poort – Yeshua

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Oordeelloos en onmacht

Reageren op iets is eigenlijk al een oordeel. Geldt ook voor feitelijke waarneming van je als observator. Het is de kunst te zien vanuit het punt dat jij bent dat is één met alles, oordeelloos en waardig. Alles is gelijk en evenveel waard. Door bewust te aanschouwen vanuit je zelf is het maken van een… Lees verder Oordeelloos en onmacht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Vergeving ter verlossing

Jij kind van God, de gaven van God zijn de jouwe, niet volgens jouw plannen, maar krachtens Zijn heilige Wil. Zijn stem zal jou onderwijzen wat vergeving is, en hoe je die kunt geven zoals Hij dit wil. Tracht niet te begrijpen wat jou nog te boven gaat, maar laat het de weg zijn die… Lees verder Vergeving ter verlossing

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Wereld Broederschap

Iedere politieke stroming doet afbreuk aan de grote krachten van wereld broederschap. Niets wat de mens als ideaal stelt kan werkelijk waarheid zijn. Het zal altijd gegroepeerd zijn in menselijke denkwijzen. De juiste vorm kan enkel individueel worden beleefd en zal van menselijk individu tot menselijk individu verschillen. De juiste wereldreligie, zonder religie te zijn,… Lees verder Wereld Broederschap

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Je zelf delen is Goddelijk

Je zelf delen betekent automatisch naar een acceptatie en een overgave te komen van het Zijn en verder te vertrouwen op de energie. Niet denken. In een openheid gaan staan, terwijl je grenzen trekt waar dat moet. Je zelf delen is niet van de mensen maar van God. Het is de energie van God die… Lees verder Je zelf delen is Goddelijk

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Stralen met aspecten

De Ene als Goddelijke Drievoudigheid drukt Zich uit in 7 Stralen: 5de openbaring : wanneer de energie van het licht van alle 7 stralen zich kan uitdrukken door middel van de 7de straal (Ceremoniële Magie), kan het hoogste aspect van het Goddelijk Licht doordringen tot in het stoffelijk gebied. Ceremoniële Magie : de energie die… Lees verder Stralen met aspecten

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Zoon van God

Essentie is dat de mens gaat zien dat ie een Wezen is, Geestelijk, een bewustzijn in een Denkvermogen. Een Geestelijk wezen met omhulsels, zeg maar met een lichaam van een primaat (“een apenpak“), wat noodzakelijk is als instrument om in de 3D-wereld te kunnen handelen. Deze omhulsels zijn van de Planeetlogos Aarde zelf, dus gevormd… Lees verder Zoon van God

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Ont-moeting Uitgebreid ToegeLicht

Welkom! Je bent geleid naar deze website. Vanuit keuzevrijheid kies je en neem je je verantwoordelijkheid voor jouw Zelf. Mijn handreiking leest de mens en begeleid het bewustwordingsproces van menswording vanuit het Geestelijke. Dit gebeurt in Verbinding tijdens de Ont-moeting waar je hulpvraag vanuit verruimd bewustzijn buiten ruimte-tijd wordt be-Antwoord eventueel gecombineerd met een kaartlegging en/of… Lees verder Ont-moeting Uitgebreid ToegeLicht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Eenheid van zijn en worden

Eenheid tussen thuis-zijn en op weg zijn, het worden, ontstaat via een reeks ontmoetingen. Het is het rijk van de eenzaamheid met zijn ontelbare ontmoetingen. Ontmoetingen zijn als het samenvallen van verschillende werelden vanuit verschillende dimensies. Het samenvallen is een wonder, want meestal leven zij langs elkaar heen zonder contact. Af en toe gebeurt het,… Lees verder Eenheid van zijn en worden

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Volheid, Heelheid, Aanwezig Zijn

Eerst is het oordeelloos zien. Aanwezig aanschouwen van uiterlijke met innerlijke wereld buiten de dualiteit. Bereidheid geraakt te worden in het hart dat verbonden is met de wereld. Je hart is het innerlijk compas, de verbondenheid met de Bron in je zelf. Vanuit je geraaktheid vloeit voort je handelen in de wereld. Door zo in… Lees verder Volheid, Heelheid, Aanwezig Zijn

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Overleven v.s. over Leven

Het Leven is een reeks gebeurtenissen met ontmoetingen die voeden om te worden wie je al bent. Echte vragen in het Leven worden nooit gesteld, de Antwoorden dienen zich altijd op het juiste moment aan. Deze realiteit van Leven drukt zich namelijk uit in fijn- en grofstoffelijke vormen, in je waarnemingswereld, in je gevoelswereld en… Lees verder Overleven v.s. over Leven

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Handreiking bij menswording

Een mens is wie hij of zij al is. Echter door jeugd, ervaringen en andere (oor)zaken, is een zelf-beeld met visie gevormd die is vervormd en soms zelfs misvormd waardoor het Zelve (deels) buitenspel wordt en is gezet. Mens als evenbeeld God, is uitgesloten, buitenspel gezet. Liever God vermoorden, dan zich zelf werken, te realiseren… Lees verder Handreiking bij menswording

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Zelf-verantwoording

Keuze vrijheid met verantwoordelijkheid nemen Weet dat niemand een ander orders geeft en dat niemand voor een ander verantwoordelijk is. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden en zal zich zelf berechten naarmate men heeft gehandeld. De mens is volledig vrij te kiezen welke optie dan ook. Echter de mens is niet… Lees verder Zelf-verantwoording

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Karma

Karma of te wel de Goddelijke Wet van Oorzaak en Gevolg. Positieve daden worden opgenomen in de Ziel, negatieve daden in het onderbewuste. Het onderbewuste zal moeten worden doorleefd in dit of volgend leven. ‘We zijn onze eigen oorzaak en ons eigen gevolg‘. Elk natuurlijk ingrijpen in de levensloop en daarmee levenspad, resulteert in opbouw… Lees verder Karma

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Vrij

Aanwezigheid,Aanwezig zijn,Vrij zijn,Zijn.Verbinding met het Geheel, het Goddelijke, met God in God.Omarmd, gedragen door God in verbinding met de Hiërarchieën, de Meesters, de Mensheid, Geestelijke begeleiders (Gidsen) en het Zelve, en in verbinding met de Planetaire Logos uitgedrukt als Moeder aarde. Uit punt van aanwezigheid is de Verbinding.Verbinding is met elk levend wezen zonder enig… Lees verder Vrij

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Transitie periode der Mensheid

De huidige transitie periode is noodzakelijk om de mensheid te transformeren en het raakt nagenoeg iedereen die momenteel is geïncarneerd. De mens denkt het leven te vormen, terwijl het leven de mens vormt! De periode waarin we zitten is de uitwerking van gevolgen van voorliggende oorzaken. Het zal allemaal moeten uitwerken om een nieuwe wereld… Lees verder Transitie periode der Mensheid

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Wilsbeschikking

Alles wat de wilsbeschikking van de mens boycot remt, begrenst en onderdrukt, dat is van de krachten van de schaduw. Alles wat dogma is, alles wat beperkend is en onderdrukkend is, is vaak uit deze richting afkomstig en tracht de mens te persen in nieuwe wereldorde met verminderde vrijheid. Dat plan zal niet slagen. Daar… Lees verder Wilsbeschikking

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Alles is energie

Energie is atomische stof dat uit de Bron komt dat bevrucht wordt met het Geestelijke uit dezelfde Bron. Op elk brandpunt tussen beiden ontstaat Leven dat via aantrekking de Stof aantrekt, vorm maakt, en zo het Leven uitdrukt. Daarom zie je eruit als wie je bent als mens, een konijn als konijn, atoom als atoom,… Lees verder Alles is energie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Ga in je Zelf staan!

Wees bewust van je zelf. Zie je eigen kwaliteiten. Wees bewust van je kwaliteiten. Leef vanuit jouw kwaliteiten. Ga in je zelf staan. Zie je zelf vanuit jouw zijn. Je kwaliteiten heb je verworven vanuit je eerdere incarnaties, vanuit je Godsvonk aanwezig en deze doortril je in je leven en maken dat je een waardevol… Lees verder Ga in je Zelf staan!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Grootsheid

Echt Leiderschap is Grootsheid Grootheid is niet kleinheid (een zijn met de aardse wereld) en/of grootheidswaanzin. Zowel kleinheid (door onzekerheid, door angsten) en grootheidswaanzin is ego als onderdeel in het concrete denken van het lagere begeerte (het lagere denken).Grootsheid is zekerheid, is vertrouwen!Op vertrouwen is de wereld gebouwd geschapen door het verstand en ge-emaneerd door… Lees verder Grootsheid

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Altijd keuzevrijheid wel of niet vaccineren

Ieder heeft altijd keuzevrijheid wel of niet vaccineren. Lees altijd eerst de bijsluiter van het Leven! Het immuunsysteem van de mens is het slimst in het maken van antistoffen. Het immuunsysteem van de mens is veelzijdiger dan van welk dier dan ook. De mens getraind als omnivoor, vele gifstoffen, bacteriën en virussen binnen krijgend, heeft… Lees verder Altijd keuzevrijheid wel of niet vaccineren

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Transitie periode naar Waarheid

Aquarius is waarheid en daarom is op aarde in deze transitie periode zo grote behoefte aan waarheidsvinding. Het gaat om het zoeken en vinden van waarheid, naar kennis, het willen weten, en niet zo zeer het vinden van waarheid zelf. Sommigen zijn bang voor waarheid, echter voor geen enkel mens op aarde is het erg… Lees verder Transitie periode naar Waarheid

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Werkelijk bestaan

De mens denkt het leven te vormen, terwijl het Leven de mens vormt! De periode waarin we zitten is de uitwerking van gevolgen van voorliggende oorzaken. Het zal allemaal moeten uitwerken om een nieuwe wereld vrij te maken.Niet treuren om wat was.Niet treuren hoe het nu is.Hetgeen dat nu wordt gezien, toont waar het klopt… Lees verder Werkelijk bestaan

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Wereld, macht en Authenticiteit

De wereld wordt niet geleid en gestuurd door de machthebbers en zelfzuchtigen naar macht, macht over anderen en geld, echter de wereld wordt geleid, gestuurd, gebouwd en gedragen door degenen, die eigen authenticiteit leven en tonen. De mensen die weten en doorzien, en eigen autoriteit worden en zijn, en dat niet buiten zich zelf bij… Lees verder Wereld, macht en Authenticiteit

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

De Dood

Drempel dood is een eenvoudige stap naar het leven zelf. Enige verschil is de (on)bewuste inademing. Dus adem bewust in dan komt het leven naar jou waarna je het leven bent (wat je al bent/was). Zo ga je meer het Onvergankelijke leven in het vergankelijke. De vlucht van de ziel uit het lichaam is geen… Lees verder De Dood

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Het Wezen Mens – Intentie

Het wezen van de mens is in zijn fysieke en astrale hoedanigheid aards, slechts de Geest en de uitstraling van deze is kosmisch en van de Albron, de Bron, het Geheel, van God. De Aarde in haar totale vorm is evenzeer van de Albron, doch is het tegengestelde, een kracht waar door middel van spiegelreflexie… Lees verder Het Wezen Mens – Intentie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Het Woord : Geestelijk wapen

In Den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.….en het Woord is vlees geworden. Hebreeuws woord voor vlees is boodschap. Het brengt ons een mededeling, een boodschap uit gene zijde in ons zelf uit dat deel dat het onbewuste kan worden genoemd. Het Woord is in feite… Lees verder Het Woord : Geestelijk wapen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Mentale tevredenheidsillusies

Profeten en wijzen hebben zich geamuseerd met het uitwerken van methoden en technieken om de hoogste eenheid te bereiken. De sporten van de ladder zie je, en niet de ladder zelf. Voor alles zie de mazen van dit net van mentale tevredenheidsillusies. Het mist elke grondslag. Deze mentale tevredenheidsillusies zijn erger dan het gebrek aan… Lees verder Mentale tevredenheidsillusies

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Dood, afstand en tijd

“Dood, afstand en tijd zijn niets. Niets anders dan onmogelijkheden nodig voor blinden van het hart door het ontwijken van het huidige moment door gedachten.Dat ieder moment van je leven als pure energie wordt, opdat je aanwezigheid een wordt met de Christus energie, en haar zal manifesteren aan gene zijde van ruimte, tijdperken en werelden.”… Lees verder Dood, afstand en tijd

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Eenzaamheid

Eenzaamheid geeft het grootste inzicht in zich zelf. Indien een mens op dat moment beseft dat het niets hebben, het niets bezitten, zelfs het niets zijn, de grootste kracht van identiteit is, van zich zelf kennen en met zichzelf te zijn, met de kracht en het bewustzijn, dermate sterk is dat men daardoor geestelijk onverwoestbaar… Lees verder Eenzaamheid

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Oordelen

Oordelen betekent oneerlijk zijn door innemen positie die je niet hebt. Eerlijk zijn kan alleen bij volledig vertrouwen. Oordelen is door zelf-misleiding, gebrek aan vertrouwen en teleurstelling in je broeders, dus in je zelf.Zonder oordeel is alles aanvaardbaar.Oordeel vernietigt eerlijkheid en slaat vertrouwen stuk. Kijk door de bril van je eigen waardeoordelen naar de werkelijkheid.Je… Lees verder Oordelen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Oorsprong

Werkelijke Oorsprong in het Zelf De wereld verandert elk moment en wordt elke ochtend hernieuwd door opnieuw te worden geschapen. Deze wereld wordt vaak geassocieerd met de maatschappij waarin wij ‘leven’ of liever gezegd waarin wij ‘overleven’. Wij allen houden de maatschappij in stand en veroordelen ons zelf tot deze orde. Hierdoor is een waanzinnige… Lees verder Oorsprong

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Wat nu?

Elk levend wezen is onderworpen aan de Kosmische Wetten waaronder de Wet Oorzaak en Gevolg, beter bekend als Karma. Jij hebt het te doen hier in Nederland. Degene geïncarneerd bijvoorbeeld in Afrika of America, heeft het daar te doen. Het Karma op wereld, land, familie en individueel niveau heeft ieder uit te werken. Karma is… Lees verder Wat nu?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Crisissen

Crisissen zijn er om aan het licht der schepping ruimte te geven. Ook als de crisis leidt tot fysieke dood. Crisis en chaos zijn voorwaarden voor het nieuwe licht, de geboorte van de vrucht. Crisissen leidt tot bewustwording van het brandpunt, het diepste punt in het Zelve waar de keuze kan worden gemaakt tussen Leven,… Lees verder Crisissen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Verbinding

Verbinding is De Verbinding met de Mensheid, met elk mens, met jou is. Het is er. Na het maken van een afspraak wordt tijdens de Ont-moeting de Verbinding bekrachtigd wat vaak leidt tot een verbinding in de vorm van een samenwerking voor onbepaalde tijd. Over de Verbinding heb ik zelf geen enkele zeggenschap over of… Lees verder Verbinding

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Recht v.s. onrecht

Zolang er mensen zijn, is er onrecht. Macht en eigen gewin zit er achter.Door het gevecht aan te gaan met onrecht, verbindt je je er aan en verlies je aan die energie. Hierdoor wordt het een deel van jou. Probeer dus het gevoel van onrecht eruit te halen, ga in je recht staan en wees… Lees verder Recht v.s. onrecht

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

In den beginne is alles

Alle dingen bestaan in den beginne in dit universum dat door je hart wordt bevroed. Je hoeft alleen de gewenste vorm te geven en het door Liefde en Wil te helpen de deur naar de aarde te openen. Vraag eenvoudig, met de rustige zekerheid van Hem die reeds verkregen heeft. De Ziel van de Vader… Lees verder In den beginne is alles

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Strijd, innerlijk strijdveld

Strijd is vorm van wrijving. Noodzakelijk om meer tot je zelf te komen. Het is ook vorm van “ego – strelen” door het “ik”.  Tenslotte is het “ik” via het ego de vormgeving van het zelf hier in het aardse.Zonder wrijving wordt niets geleerd en kan liefde niet veruiterlijken in de vorm. Strijd met woorden,… Lees verder Strijd, innerlijk strijdveld

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Roes

Roes maakt blind waardoor patroon van ontwikkeling zich ontwikkeld en geen enkele verstoring of toeval dult. Alles buiten de ballingschap, de 3D-wereld, wereld van roes is onwetenschappelijk en dus dood. Echter toch bestaat dat alles, want het toont aan dat er naast en buiten onze realiteit nog andere werkelijkheid bestaan. Toeval schijnt uit andere werkelijkheid… Lees verder Roes

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Liefde -Aquarius

Eerlijkheid, transparantie, zuiverheid, puurheid, gelijkelijk delen, harmonie, barmhartigheid, gelijkwaardigheid, respect voor anderen als voor zich zelf is  liefde op alle vlakken, op alle niveaus in de vorm van “het zorgen van“. “Het zorgen voor” is meer Vissen tijdperk, oude energie dat in val is en dat verder daardoor afneemt.  Het is meer betuttelend, gevoel om… Lees verder Liefde -Aquarius

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Vergeving

Je afwezigheid verwijst naar je angst, het ontbreken van zelfvertrouwen, je eigen minachting met ontbrekende zelf-waardering.Je strijd is de uitdrukking van je eigen frustratie, het niet durven gaan staan, de wrijving die je blijkbaar nodig hebt om niet eerlijk naar je zelf te hoeven kijken en het in discrediet brengen van anderen.De kans laat je… Lees verder Vergeving

Keuzevrijheid met zuivere intentie

De mens heeft een vrije wil en ieder mens kan kiezen, zoals hij of zij wil, en ook al zullen veel mensen menen dat zij geen vrije wil hebben, doch ieder mens heeft een vrije wil en men kan altijd kiezen. Zo kiest je duizenden keren per dag over belangrijke, maar meestal onbelangrijke zaken, doch… Lees verder Keuzevrijheid met zuivere intentie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Zin van Leven

Zin van leven is de harmonie tussen zijn en worden. Het worden is in de wereld van dualiteit, de wereld van tegenstellingen waarin de ene tegenstelling in de wording de oorzaak is van chaos met gevolgen. Deze oorzaak staat tegenover de Eenheid, de Vader. Door de tegenstelling te leven en andere kant van de tegenstelling… Lees verder Zin van Leven

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Thuiskomen bij je Zelf : Heilige Moment

Als je inziet dat je niets hoeft te doen, heb je uit je denkgeest de waarde van het lichaam weggenomen. Dit Heilige moment, dit ogenblik, aanwezig zijn, dit altaar, deze rustplaats, dit centrum, vanuit hier wordt je gewezen je lichaam zondeloos (zonder pijn, zonder vernietiging) in te zetten en in je bewustzijn wordt een afwezig… Lees verder Thuiskomen bij je Zelf : Heilige Moment

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Levenskracht en -vreugde

Grondslag voor wat is Zijn, inspireren, motiveren, dienen, troost bieden, verdieping brengen waar nodig van de geestelijke bewustwording vanuit zelf-bevestiging dat leven is. Of te wel gewoon me zelf zijn en in mijn kracht staan. Dit komt niet zo maar.Dit komt door een onstuimig leven met grote hoogtepunten, met diepe dalen, met grote groei stuipen,… Lees verder Levenskracht en -vreugde

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

De Grote Aanroep

De Grote Aanroep is ooit door gekregen via Alice Bailey. De Aanroep is toegepast om de informatie gechanneld door te krijgen voor de boeken die ze schreef. Na wat aanpassingen door de tijd heen, o.a. door het Esoterisch Genootschap, is de Grote Aanroep als volgt: De Grote Aanroep Vanuit het witte Licht, daar waar de… Lees verder De Grote Aanroep

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Handreiking naar gelovigen

Voor jou Tijdens mijn levensloop ontmoet ik geregeld gelovigen, mensen die steun vinden in hun Geloof, mensen die teleurgesteld zijn in hun Geloof of wat anders in hun Geloof willen vinden. Mijn ervaring is dat hun levensvragen onvoldoende of niet worden beantwoord. Voor mij maakt het niet uit welk geloof je hebt (Christendom, Katholiek, Islam, Hindoïsme,… Lees verder Handreiking naar gelovigen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Dankbaar

Dankbaar, dat Licht isDankbaar, om licht te stralen Dankbaar, dat Liefde isDankbaar, om deze Liefde als liefde door te geven Dankbaar, dat Waarheid, het Woord van God als Wil isDankbaar, om door deze Wil te laten leiden Dankbaar, dat Energie als Kracht isDankbaar, om deze energie als levens-kracht te leven Dankbaar, dat de Wetten van… Lees verder Dankbaar

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Vertrouwen – trouw zijn

Loslaten van de gedachte wat vertrouwen is, is echt vertrouwen! Ook het ‘loslaten’ dat een activiteit is, dat geen activiteit is, door namelijk niets te doen, behalve de illusie te laten iets te (kunnen) hebben, dus wat kan worden los gelaten? Vertrouwen is vertrouwen in de Bron, in het Geheel, in de Kosmos, in God.… Lees verder Vertrouwen – trouw zijn

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel

Geloof, Oud Weten, gesproken Woord

Eerst was het Woord Sinds de mens bewust op aarde leeft, gelooft de mens. Het begon toen ‘de eerste mens’ Adam werd genoemd. Adam (Hebreeuws voor mens) verbindt de Eenheid met de orde waarbinnen we leven in deze tijd-ruimtelijke wereld of te wel aardse 3 dimensionale wereld. Dat is wat Adam symbolisch betekent vanuit het… Lees verder Geloof, Oud Weten, gesproken Woord

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Artikel